Katrien Schryvers

Katrien Schryvers

Vlaams parlementslid, Schepen Sociale Zaken en Welzijn

  Artikelen

  Actua

  Buitenlandse adoptie vereenvoudigd

  20.11.2017 - Katrien Schryvers

  Sedert het decreet van 2012 wijzigde de context van interlandelijke adoptie sterk. Ook de nood aan een nieuw kader om zoveel mogelijk onzekerheden en misbruiken te vermijden, drong zich steeds...

  Actua

  Nieuw decreet maakt pleegzorg nog duurzamer

  9.11.2017 - Katrien Schryvers

  Sinds 1 januari 2014 is het nieuwe decreet pleegzorg van kracht. De evaluatie ervan na drie jaar toonde aan dat de vernieuwde organisatie effectief een hefboom is om pleegzorg op een...

  Actua

  Naar een nieuw en modern erfrecht

  29.09.2017 - Koen Geens, Katrien Schryvers, Sonja Becq, Raf Terwingen

  Erfeniskwesties hebben families en vrienden al te vaak hopeloos verdeeld. Het klassieke gezin van gehuwde ouders met kinderen wordt bovendien steeds minder de norm. Meer en meer mensen bouwen een...

  Actua

  Flexibele erfenissprong aanvaard

  25.09.2017 - Katrien Schryvers, Koen Van den Heuvel, Peter Van Rompuy

  Vorig jaar dienden Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers, Koen Van den Heuvel en Peter Van Rompuy een conceptnota in, waarin zijn pleitten voor een modernisering van de erfbelasting. De...

  Actua

  CD&V wil uniform premiesysteem voor zorggerelateerde woningaanpassingen

  25.08.2017 - Katrien Schryvers

  Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers wil de aanpassingspremies vanuit het VAPH en Wonen-Vlaanderen omvormen tot een nieuw systeem. “Het onderscheid tussen de twee is nu  heel...

  Actua

  Ouderenzorg moet evolueren naar financiering op basis van zorgzwaarte

  11.08.2017 - Griet Coppé, Katrien Schryvers

  Net als voor personen met een handicap, zoekt de Vlaamse regering naar een manier om de ouderenzorg persoonsvolgend te financieren. Vlaams volksvertegenwoordigers Griet Coppé en Katrien Schryvers...