Katrien Schryvers

Katrien Schryvers

Vlaams parlementslid, Schepen Sociale Zaken en Welzijn

  Artikelen

  Actua

  CD&V wil capaciteit kinderopvang optimaliseren

  7.01.2019 - Katrien Schryvers

  CD&V wil organisatoren van groepsopvang op bepaalde momenten meer kindjes laten opvangen dan het aantal waarvoor ze vergund zijn. “Uiteraard zonder het decretaal vastgestelde maximum aantal...

  Actua

  Al 4.000 mensen kregen beweging voorgeschreven door huisarts

  4.01.2019 - Katrien Schryvers

  Sinds mei 2017 kan de huisarts zijn patiënten doorverwijzen naar een beweegcoach die tips geeft over hoe men meer beweging kan inbouwen in het dagelijks leven. Momenteel zijn er al in 181...

  Actua

  Kinderen, jongeren en ouders krijgen een stem in de jeugdhulp

  13.12.2018 - Katrien Schryvers

  Het Vlaams Parlement heeft een voorstel van decreet goedgekeurd waarmee cliëntenorganisaties in de integrale jeugdhulp een vaste plaats krijgen in het welzijnsbeleid. Katrien Schryvers,...

  Actua

  Ook statutaire ambtenaren hebben recht op uitbreiding pleegzorgverlof

  12.12.2018 - Katrien Schryvers

  Vanaf 1 januari 2019 wordt het pleegzorgverlof voor werknemers in de privésector en contractuele personeelsleden van de openbare sector opgetrokken van zes dagen naar zes weken per pleegkind dat...

  Actua

  Woninghuurdecreet versterkt verhuurder en beschermt huurder

  24.10.2018 - Katrien Partyka, Katrien Schryvers, An Christiaens

  De private huurmarkt is een belangrijke maar kwetsbare pijler van de woonmarkt, die dringend aan modernisering en versterking toe was. Het nieuwe woninghuurdecreet bevat een pakket aan...

  Actua

  Nieuw centrum en DNA databank voor alle vragen over afstamming

  20.08.2018 - Katrien Schryvers

  CD&V wil dat er in Vlaanderen een afstammingscentrum met een daaraan gekoppelde DNA-databank wordt opgericht. Bij dit centrum kunnen mensen terecht die vragen hebben over hun biologische...