Jo Vandeurzen

Jo Vandeurzen

Voormalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

  • Geboortedatum:

    2 juni 1958

  • Geboorteplaats:

    Heusden

Artikelen

Actua

Innoverend wonen voor jongeren uit de jeugdhulp op weg naar zelfstandig leven.

20.07.2018 - Jo Vandeurzen

Jongvolwassenen die op het punt staan de jeugdhulp te verlaten hebben soms moeilijkheden met de aanpassing aan het volledig zelfstandig leven en wonen. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn,...

Actua

AMA ondersteunt 3.300 kwetsbare personen met zinvolle dagbestededing.

16.07.2018 - Jo Vandeurzen

Mensen met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen kunnen soms niet langer betaald werk verrichten. Voor sommigen is ook het werk in een beschutte of sociale...

Actua

Nieuwe en evenwichtige aanpak jeugddelinquenten

13.07.2018 - Jo Vandeurzen

Het nieuwe jeugddelinquentierecht werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Jongeren die een delict plegen, zullen hierdoor meer worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid, kunnen zelf...

Actua

Uitbreiding bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker

4.07.2018 - Jo Vandeurzen

Dikkedarmkanker is bij vrouwen en mannen in Vlaanderen respectievelijk de tweede en derde meest voorkomende kanker. Nochtans is deze kanker eenvoudig vroegtijdig op te sporen. Daarom startte eind...

Actua

Sterkere samenwerking tussen mantelzorgers en professionele zorgverleners

23.06.2018 - Jo Vandeurzen

Op 23 juni worden naar goede gewoonte de mantelzorgers in de bloemetjes gezet. Zij nemen zorg op voor hun familie, vrienden of naasten. Om de goede verstandhouding tussen de mantelzorgers en de...

Actua

Nieuwe behandelvormen voor het omgaan met suïcidegedachten: de kracht van groepstraining

31.05.2018 - Jo Vandeurzen

Voor personen die worstelen met zelfmoordgedachten zijn amper specifieke interventies voorhanden. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), verbonden aan de Universiteit Gent,...