Griet Coppé

Griet Coppé

    Artikelen

    Actua

    Ouderenzorg moet evolueren naar financiering op basis van zorgzwaarte

    11.08.2017 - Griet Coppé, Katrien Schryvers

    Net als voor personen met een handicap, zoekt de Vlaamse regering naar een manier om de ouderenzorg persoonsvolgend te financieren. Vlaams volksvertegenwoordigers Griet Coppé en Katrien Schryvers...