Onze medewerkers

Voorzitter en ondervoorzitters

Wouter Beke

Wouter Beke

Federaal parlementslid
Cindy Franssen

Cindy Franssen

Vlaams parlementslid
Griet Smaers

Griet Smaers

Federaal parlementslid

Diensten van de voorzitter

De collega’s van dit team zorgen ervoor dat de voorzitter zijn taak optimaal kan vervullen. Zij leiden de vele vragen van pers en burgers in goede banen, zorgen ervoor dat de voorzitter goed voorbereid een toespraak kan houden, ondersteunen de voorzitter in het onderhouden van de relaties met ministers en parlementsleden en het verder uitbouwen van zijn netwerk.

Contactgegevens:
Voorzitter@cdenv.be
02/238 38 10

Eline Dhaen

Eline Dhaen

Persoonlijke communicatiemedewerkster voorzitter
Lucia Foqué

Lucia Foqué

Directiesecretaresse
Peter Poulussen

Peter Poulussen

Politiek directeur
Patrick Schelkens

Patrick Schelkens

Chauffeur
Steffen Van Roosbroeck

Steffen Van Roosbroeck

Woordvoerder
Tim Van Werde

Tim Van Werde

Privésecretaris voorzitter
Thomas Vints

Thomas Vints

Adviseur Limburg

Studiedienst Ceder

Ceder, onze studiedienst, staat in voor de inhoudelijke uitbouw van de Vlaamse Christendemocratie. Ceder ondersteunt de voorzitter en de partij bij de ontwikkeling en het uitdragen van de CD&V-standpunten. Met studiewerk helpt Ceder de partijlijnen op middellange en lange termijn in verkiezingsprogramma’s, visieteksten en toekomstprojecties uit te tekenen. De collega’s van Ceder staan in nauw contact met de verschillende fracties en parlementsleden.

Contactgegevens: 
Ceder@cdenv.be
02/238 38 87

Stefan Arts

Stefan Arts

Adviseur Asiel en Migratie & Onderwijs
Benjamin Dalle

Benjamin Dalle

Directeur Ceder
Niels De Kort

Niels De Kort

Adviseur Fiscaliteit
Peter Gijsels

Peter Gijsels

Internationaal Secretaris
Wim Lammens

Wim Lammens

Adjunct-directeur Ceder
Erik Meganck

Erik Meganck

Adviseur Ideologie & Zingeving
Emilie Noë

Emilie Noë

Adviseur Armoede & Ethiek
Maxime Penen

Maxime Penen

Medewerker Ceder
Helga Pletzers

Helga Pletzers

Adviseur Gezondheidszorg & Welzijn
An Poot

An Poot

Adviseur Mobiliteit
Jenny Renneboog

Jenny Renneboog

Secretariaat Ceder
Filip Smet

Filip Smet

Adviseur Macro-economie
Ann Stalpaert

Ann Stalpaert

Secretariaat Ceder
Wouter Van Butsel

Wouter Van Butsel

Adviseur Wonen
Ellen  Van Grunderbeek

Ellen Van Grunderbeek

Adviseur Gezin, Pensioenen & Sociale Zaken
Wim Verrelst

Wim Verrelst

Adviseur Energie, Leefmilieu & Duurzaamheid

Algemeen secretaris

De algemeen secretaris neemt de dagelijkse coördinatie van het partijsecretariaat op zich. Hij is ook verantwoordelijk voor het financieel en personeelsbeleid.

Jonathan Cardoen

Jonathan Cardoen

Algemeen secretaris

Team Office, Financiën en HR

Dit team heeft als belangrijkste rol de werkomgeving in de Wet89 zo te organiseren opdat iedereen zich optimaal kan focussen op zijn job. 

Caroline Verschueren

Caroline Verschueren

Teamcoördinator HR, Office & Financiën

Cel HR

De cel HR is verantwoordelijk voor een gedegen personeelsbeleid, werving en selectie, stagebeleid en personeelsadministratie voor alle medewerkers van het algemeen secretariaat.

Contactgegevens:
jobs@cdenv.be

Wouter  Goolaerts

Wouter Goolaerts

Opleidingscoach HR
Karien Stragier

Karien Stragier

Medewerkster HR - personeelsadministratie
Pauline Van den Eynde

Pauline Van den Eynde

Medewerkster HR

Cel Financiën

De collega’s van financiën staan in voor het financieel beheer, facturatie en boekhouding van de organisatie.

Contactgegevens:
financiën@cdenv.be

Saskia Brunello

Saskia Brunello

Medewerkster Financiën
Berlinde Matthijs

Berlinde Matthijs

Stafmedewerkster Office

Stella Smeets

Medewerkster Financiën
Anne-Lien Thys

Anne-Lien Thys

Stafmedewerkster Financiën
Sandra Van de Vijver

Sandra Van de Vijver

Celhoofd Office en Financiën  

Cel Office

De cel office zorgt binnen CD&V voor het onthaal en onderhoud van het gebouw, kopie- en verzending en de verzekeringen.

Contactgegevens:
office@cdenv.be
verzekeringen@cdenv.be

Erwin Ceuppens

Erwin Ceuppens

Medewerker Verzending & Huisfotograaf
Nina Chirila

Nina Chirila

Conciërge
Gheorge Chirila

Gheorge Chirila

Conciërge
Giani Creten

Giani Creten

Medewerker Office
Linda De Jonge

Linda De Jonge

Medewerkster Onthaal
Younes Ourghin

Younes Ourghin

Medewerker I.T (helpdesk – support)
Koenraad Van Coppenolle

Koenraad Van Coppenolle

Stafmedewerker beheerstaken en I.T.
Nick Van den Brandt

Nick Van den Brandt

Stafmedewerker I.T.
Joske Vandermot

Joske Vandermot

Medewerkster Onthaal

Communicatie en Beweging

Een politieke partij kan niet zonder een vlotte communicatie- en bewegingswerking. Het is de taak van deze collega’s om in dialoog te gaan met de buitenwereld, te voelen wat er leeft, onze ideeën en standpunten over te brengen en om activiteiten op nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal niveau uit te stippelen, te stimuleren en/of te ondersteunen.

Tom Schiettecat

Tom Schiettecat

Directeur Communicatie & Beweging

Team leden en community

Team community is verantwoordelijk voor de dialoog met leden, sympathisanten en burgers. Deze collega’s werken aan de off- en onlinecommunicatie en versterken de binding met de leden. Binnen dit team is er de ledendienst enerzijds, en de cel community anderzijds.

Lien  De Vos

Lien De Vos

Teamcoördinator Community & Leden

Cel Leden

Voor vragen over hun lidmaatschap kunnen mensen bij de cel Leden terecht.

Contactgegevens:
Leden@cdenv.be

Marleen  Daeleman

Marleen Daeleman

Ondersteunend medewerkster Ledenbeheer
Myriam De Boeck

Myriam De Boeck

Ondersteunend medewerkster Ledenbeheer
Annelies De Cupere

Annelies De Cupere

Stafmedewerkster CRM
Martine Fleerackers

Martine Fleerackers

Ondersteunend medewerkster Ledenbeheer
Gert  Goris

Gert Goris

Medewerker ledendienst
Pascal Laseur

Pascal Laseur

Medewerker ledendienst
Linda Meskens

Linda Meskens

Ondersteunend medewerker ledendienst
Sven Van Campenhout

Sven Van Campenhout

Medewerker ledendienst Preventieadviseur
Hans Van Riet

Hans Van Riet

Secretariaat Communicatie & Beweging

Cel Community

Met vragen overactiviteiten kan je terecht bij wij@cdenv.be.
Als je benieuwd bent naar onze standpunten of een algemene vraag hebt, kan je terecht bij Tom@cdenv.be.

Dieter De Rouck

Dieter De Rouck

Webbeheerder
Carolien De Vlaminck

Carolien De Vlaminck

Politiek redacteur
Tom Dewandelaere

Tom Dewandelaere

Conversation Manager
Sofie Ghielens

Sofie Ghielens

Stafmedewerkster Relatiebeheer
Marc Paredis

Marc Paredis

Stafmedewerker Media

Team lokaal

Team lokaal zorgt voor een maximale ondersteuning van afdelingen zodat die hun kerntaken optimaal kunnen realiseren, en mandatarissen versterkt worden in hun opdracht. Binnen dit team is er een cel coaching, een cel lokale communicatie en de Vereniging van CD&V-raadsleden.

Contactgegevens:
lokaal@cdenv.be
02/238 38 02

Pieter Herwege

Pieter Herwege

Teamcoördinator Lokaal
Veerle  Scheire

Veerle Scheire

Stafmedewerkster Onthaal Lokaal

Studio 89

Studio 89 staat in voor de grafische vormgeving van publicaties, brochures, affiches … en producties. Studio89 is ook het ‘evenementenbureau’ van CD&V. De collega’s hier coördineren achter de schermen alle grote evenementen (Gezinsdag, Nieuwjaarsreceptie, Congres…). Zij beheren eveneens de WIJ-winkel en de uitleendienst.

Je kan onze uitleendienst bereiken via uitleendienst@cdenv.be.

Soufiane Amrani

Soufiane Amrani

Event & Marketing Studio89
Joost Bresseleers

Joost Bresseleers

Grafische vormgever Studio89
Peter  Heyvaert

Peter Heyvaert

Grafische vormgever Studio89
Matthieu Lebbe

Matthieu Lebbe

Ondersteunend medeweker Logistiek Studio89
Nicole Timmermans

Nicole Timmermans

Ondersteunend medewerkster Evenementen

Mimi Van Offel

Verantwoordelijke WIJ-winkel
Orry Van de Wauwer

Orry Van de Wauwer

Teamcoördinator Studio89
Stef Vandycke

Stef Vandycke

Medewerker Studio89 Verantwoordelijke evenementen

Ann Verstraete

Ondersteunend medewerker Formvit
Steven Wilms

Steven Wilms

Grafische vormgever Studio89

Geledingen

CD&V staat bekend voor zijn actieve doelgroepenwerking via de ‘geledingen’: zowel jongeren, senioren als vrouwen hebben een eigen werking binnen onze partij, ondersteund door professionelen.

JONGCD&V

JONGCD&V probeert antwoorden te formuleren op de grote en kleine maatschappelijke uitdagingen van vandaag vanuit een Christendemocratische visie, met aandacht voor de uitdagingen waarmee jongeren geconfronteerd worden.

Contactgegevens:
info@jongcdenv.be

Vrouw&Maatschappij

Vrouw&Maatschappij ijvert voor gelijkheid en doet dat door het gelijke kansendebat op de voet te volgen, daarover politieke standpunten te formuleren en door actie te ondernemen wanneer nodig.

Contactgegevens:
vrouw@cdenv.be

02/238 38 55

CD&V-Senioren

CD&V-senioren volgt het beleid op, inspireert adviesorganen, organiseert activiteiten en voert campagne bij verkiezingen. Kortom, CD&V-senioren zorgt ervoor dat ook zestigplussers actief worden betrokken bij het maatschappelijk gebeuren.

Contactgegevens:
senioren@cdenv.be

Provincies

CD&V heeft een actieve werking in iedere provincie en Brussel. De politieke begeleiding van onze afdelingen en de coördinatie van bovenlokale dossiervorming, overleg en ervaringsuitwisseling gebeurt door onze provinciale en regionale structuren. De provinciaal secretaris vervult een sleutelrol in de afstemming tussen deze structuren en het algemeen secretariaat. Hij/zij werkt daarnaast zeer intensief samen met de provinciale voorzitter en het provinciaal bestuur.

Provincie Antwerpen

Provincie Limburg

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie West-Vlaanderen