cd&v als beweging

Van en voor het volk.

cd&v is meer nog dan een politieke partij, het is een brede beweging van geëngageerde mensen die actief zijn op verschillende niveaus. Samen versterken en ondersteunen ze jouw verhaal. 

Politiek bestuur & Algemene Vergadering

Tijdens het politiek bestuur wordt elke week ingespeeld op actuele onderwerpen. De Algemene Vergadering bepaalt de krachtlijnen van de werking van onze organisatie. Leden met stemrecht bepalen in deze vergaderingen de grote lijnen van onze partij.

Word lid van cd&v!

Door jouw lidmaatschap krijg je een stem waar wij graag naar luisteren. Je bepaalt mee de toekomst en het beleid van onze partij. Je bent ambassadeur van ons verhaal, maar ook ambassadeur van onze mandatarissen en bestuursleden. Als lid zorg je immers voor een groter draagvlak bij beslissingen die we binnen cd&v nemen.

Kortom, leden zijn een grote kracht voor cd&v. Dit blijkt ook uit de statuten, waarin de basis van onze werking en organisatie is opgenomen.

Provinciaal niveau

Het provinciaal niveau mikt grotendeels op inhoudelijke dossiers die eigen zijn aan de provincie. 
De contactgegevens van onze provinciale secretariaten vind je hier.

Congres

Het allerhoogste orgaan bij cd&v is het congres. Op zo’n congres kunnen alle leden hun inbreng doen. De standpunten die zij bepalen zijn het hoogste goed binnen onze partij. Zij voelen wat er leeft in de samenleving.