Jeroen Boudewijns

Jeroen Boudewijns

Adviseur economie, werk, sociale economie, arbeidsmarkt,…
Els Buelens

Els Buelens

Adviseur jeugd, cultuur, media, sport en toerisme
Steven Bulté

Steven Bulté

Adviseur begroting en fiscaliteit
Helga De Baets

Helga De Baets

Institutionele aangelegenheden
Yves De Graeve

Yves De Graeve

Fractiesecretaris
Ben Delabie

Ben Delabie

Adviseur onderwijs, taalunie
Luc Faveyts

Luc Faveyts

Adviseur ambtenarenzaken, inburgering, binnenland,…
Hans Knop

Hans Knop

Woordvoerder

Gianni Loosveldt

Adviseur welzijn, volksgezondheid, armoedebeleid en…
Sebastiaan Marien

Sebastiaan Marien

Adviseur energie en klimaat
An Poot

An Poot

Adviseur Mobiliteit
Glenn Smets

Glenn Smets

Adviseur ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur,…
Wouter Van Butsel

Wouter Van Butsel

Adviseur Wonen
Marie-Louise Van Humbeeck

Marie-Louise Van Humbeeck

Fractiemedewerker

Stefaan Vandenbussche

Fractiemedewerker
Karl Verdickt

Karl Verdickt

Adviseur buitenland, Europa, ontwikkelingssamenwerking,…