Vlaams Parlement

Jo Brouns: “Test Nederlandse leerlingen op dezelfde manier als Vlaamse leerlingen”

4.01.2021 - Jo Brouns

"Nederlandse leerlingen moeten op dezelfde manier getest en opgevolgd worden bij een mogelijke coronabesmetting als de Vlaamse leerlingen," zo klinkt de oproep van Jo Brouns, Vlaams parlementslid,...

Vlaams Parlement

Slachtoffers van historisch misbruik krijgen meer erkenning met doorstart commissie en bredere bevoegdheden voor commissie

18.12.2020 - Katrien Schryvers

De Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik zal voor de volgende twee jaar worden ingebed in de werking van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Vlaams Parlement

Akkoord over nieuw instrumentendecreet in het Vlaams parlement

9.12.2020 - Koen Van den Heuvel, Tinne Rombouts

De meerderheidspartijen in het Vlaams parlement hebben vandaag een akkoord bereikt over de verdere behandeling van het ‘Instrumentendecreet’. Dit decreet is opgestart tijdens de vorige...

Vlaams Parlement

De kwaliteit van het onderwijs is het belangrijkste, maar dit bereiken we niet door enkel de lat hoger te leggen

8.12.2020 - Loes Vandromme, Jo Brouns

Vlaamse leerlingen scoren opnieuw niet goed op wiskunde en wetenschappen. Het Vlaamse onderwijs glijdt zo weg naar de internationale middenmoot in het internationale TIMSS-onderzoek dat 58 landen...

Vlaams Parlement

CD&V bezorgd over bankautomaten die uit het straatbeeld verdwijnen

3.12.2020 - Jo Brouns

Vlaams parlementslid en burgemeester van Kinrooi Jo Brouns zag deze week de laatste bankautomaat uit het centrum van zijn gemeente verdwijnen. De volksvertegenwoordiger merkt op dat steeds meer...

Vlaams Parlement

Voorstel Katrien Schryvers over mobiel zorgwonen goedgekeurd door de Vlaamse regering

28.11.2020 - Katrien Schryvers

Vrijdag keurde de Vlaamse regering het decreet rond zorgwonen goed, waardoor het eenvoudiger wordt om een mobiele mantelzorgwoning te plaatsen. Die mobiele mantelzorgwoningen, waarbij een mobiele...

Vlaams Parlement

CD&V wil ‘intersekse’ laten opnemen als discriminatiekenmerk en komt met 6 beleidspunten

10.11.2020 - Orry Van de Wauwer

Interseksepersonen of personen geboren met een variatie in de geslachtskenmerken worden in ons land dagelijks geconfronteerd met grote uitdagingen op vlak van welzijn, gezondheid en gelijke...

Vlaams Parlement

Aantal hoevewinkels boomt sinds start coronacrisis

8.11.2020 - Loes Vandromme

Sinds de start van de coronacrisis vinden steeds meer Vlamingen de weg rechtstreeks naar de boer. Die boost van de korte-keten-economie is nu ook op te merken in het stijgende aantal aanvragen...

Vlaams Parlement

Katrien Schryvers: “Ook de wetgeving rond ‘afscheid nemen’ moet mee met zijn tijd”

2.11.2020 - Katrien Schryvers

Het Vlaams regeerakkoord voorziet in een evaluatie en actualisatie van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, die het thema al heel...

Vlaams Parlement

CD&V kiest voor een sterk klimaatbeleid door verder in te zetten op energierenovaties

30.10.2020 - Robrecht Bothuyne

In Vlaanderen is de helft van de woningen ouder dan 50 jaar. Een groot aantal van die woningen beschikt niet over een efficiënte verwarmingsinstallatie of is niet voldoende geïsoleerd. Met oog op...

Vlaams Parlement

Aanbevelingen coronacommissie: “De continuïteit van zorg moet gegarandeerd worden”

28.10.2020 - Katrien Schryvers, Vera Jans, Maaike De Rudder

De voorbije maanden boog de ‘coronacommissie’ of de commissie ad hoc over de aanpak van het coronavirus in Vlaanderen zich op de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De focus lag, na...

Vlaams Parlement

De CD&V-fractie in het Vlaams parlement is op zoek naar adviseur mobiliteit

23.10.2020

    Adviseur voor CD&V (fractie in het Vlaams Parlement en in de Kamer van Volksvertegenwoordigers) voor het beleidsveld mobiliteit  CD&V is op zoek naar een adviseur mobiliteit voor de...