Vlaams Parlement

Aanbevelingen coronacommissie: “De continuïteit van zorg moet gegarandeerd worden”

28.10.2020 - Katrien Schryvers, Vera Jans, Maaike De Rudder

De voorbije maanden boog de ‘coronacommissie’ of de commissie ad hoc over de aanpak van het coronavirus in Vlaanderen zich op de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De focus lag, na...

Vlaams Parlement

De CD&V-fractie in het Vlaams parlement is op zoek naar adviseur mobiliteit

23.10.2020

    Adviseur voor CD&V (fractie in het Vlaams Parlement en in de Kamer van Volksvertegenwoordigers) voor het beleidsveld mobiliteit  CD&V is op zoek naar een adviseur mobiliteit voor de...

Vlaams Parlement

Aantal oproepen voor afstandsdoventolken stijgt exponentieel sinds start coronacrisis

18.10.2020 - Loes Vandromme

Steeds meer slechthorende Vlamingen vinden de weg naar de afstandstolkendienst: gedurende maart tot en met juni 2020 beantwoordde de afstandstolkendienst 3.826 oproepen. Voor diezelfde periode in...

Vlaams Parlement

“Sterk en duurzaam relanceplan nodig voor de brede cultuursector”

12.10.2020 - Orry Van de Wauwer, Karin Brouwers

De Vlaamse meerderheidspartijen in het Vlaams parlement roepen vandaag de Vlaamse Regering met een resolutie op om de brede cultuursector een duurzaam perspectief te bieden onder de vorm van een...

Vlaams Parlement

Stijn De Roo legt eed af in het Vlaams parlement

7.10.2020 - Stijn De Roo

Gentenaar Stijn De Roo (31) legt vandaag de eed af als volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Hij vervangt Vincent Van Peteghem, die federaal minister werd. In het Vlaams parlement zal...

Vlaams Parlement

Wie is wie in het Vlaams parlement? Commissie Onderwijs

5.10.2020 - Joyce Van De Winkel

Met 19 volksvertegenwoordigers is CD&V de derde grootste fractie in het Vlaams parlement. Binnen onze fractie volgen vier parlementsleden het beleidsdomein onderwijs op. Graag stellen we hen aan...

Vlaams Parlement

Katrien Schryvers: "Grote regionale verschillen in werklast justitiehuizen"

5.10.2020 - Katrien Schryvers

Een recente werklastmeting bevestigt de nood aan bijkomende inzet van justitieassistenten bij de justitiehuizen. Er is ook sprake van grote regionale verschillen in de werklast van de...

Vlaams Parlement

Opiniestuk: "Er worden wel degelijk grote stappen gezet om personen met een beperking te ondersteunen"

25.09.2020

'Stellen dat de zorgsector een schandvlek is waar de Vlaamse regering nooit naar heeft omgekeken, is niet correct en helpt ook niemand', schrijft Vera Jans, Vlaams parlementslid voor CD&V, na de...

Vlaams Parlement

Vera Jans (CD&V) wil mediarichtlijnen suïcidepreventie uitbreiden naar influencers

10.09.2020 - Vera Jans

Media kunnen preventief werken tegen zelfdoding maar kunnen ook suïcidaal gedrag uitlokken. Om die reden bestaan er mediarichtlijnen waar de klassieke mediakanalen zich aan houden. Vlaams...

Vlaams Parlement

CD&V wil dat overvolle bussen aangepakt worden met druktemeter, reservatiesysteem en autocars

4.09.2020 - Karin Brouwers, Lode Ceyssens, Loes Vandromme

De bussen van De Lijn zitten te vol sinds de start van het schooljaar. Na klachten van heel wat ouders klagen nu ook de vakbonden dit probleem aan. Vlaams parlementsleden Karin Brouwers, Lode...

Vlaams Parlement

CD&V wil met drie pijlers de luchtkwaliteit in klaslokalen verbeteren

27.08.2020 - Katrien Schryvers, Loes Vandromme, Jo Brouns

De heropstart van de scholen maakt het thema van luchtkwaliteit in klaslokalen opnieuw actueel, de coronacrisis stelt het belang hiervan op scherp. De voorbije jaren werden al een aantal...

Vlaams Parlement

Katrien Schryvers (CD&V) wil garantie op bezoekrecht in woonzorgcentra

25.08.2020 - Katrien Schryvers

“Bewoners van woonzorgcentra moeten ten allen tijde bezoek kunnen ontvangen”, dat zegt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V). In de commissie Welzijn staat vandaag de opvolging van de...