Vlaams Parlement

Voorlopig rijbewijs niet klaar voor start op 1 oktober?

29.09.2017 - Lode Ceyssens

Vanaf 1 oktober treedt de vernieuwde rijopleiding in werking. Vlaams parlementslid Lode Ceyssens stelde donderdag in het Vlaams Parlement de vraag of de minister van mobiliteit klaar was met zijn...

Vlaams Parlement

Energieheffing van € 100 naar € 5

25.09.2017 - Robrecht Bothuyne, Koen Van den Heuvel

De energieheffing had tot doel de opgebouwde schulden in de sector van de hernieuwbare energie weg te werken en nieuwe projecten te financieren. Door het wegvallen van twee biomassacentrales kan...

Vlaams Parlement

Flexibele erfenissprong aanvaard

25.09.2017 - Katrien Schryvers, Koen Van den Heuvel, Peter Van Rompuy

Vorig jaar dienden Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers, Koen Van den Heuvel en Peter Van Rompuy een conceptnota in, waarin zijn pleitten voor een modernisering van de erfbelasting. De...

Vlaams Parlement

Vrijstelling onroerende voorheffing bovenwinkelwonen interessant, indien past in globaal beleid handelskernversterking

11.09.2017 - Koen Van den Heuvel

De Vlaamse minister van financiën en begroting lanceerde in De Zevende Dag het voorstel om woongelegenheden boven winkelruimtes voor 3 jaar vrij te stellen van de onroerende voorheffing.

Vlaams Parlement

CD&V wil uniform premiesysteem voor zorggerelateerde woningaanpassingen

25.08.2017 - Katrien Schryvers

Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers wil de aanpassingspremies vanuit het VAPH en Wonen-Vlaanderen omvormen tot een nieuw systeem. “Het onderscheid tussen de twee is nu  heel...

Vlaams Parlement

Nood aan fast lane voor elektrisch vervoer

24.08.2017 - Robrecht Bothuyne, Dirk De Kort

Met 36% heeft de transportsector het grootste aandeel in de totale Vlaamse uitstoot van broeikasgassen. Naast vrachtwagens zijn zeker ook de vele auto’s die op onze Vlaamse wegen rondrijden hier...

Vlaams Parlement

Ouderenzorg moet evolueren naar financiering op basis van zorgzwaarte

11.08.2017 - Griet Coppé, Katrien Schryvers

Net als voor personen met een handicap, zoekt de Vlaamse regering naar een manier om de ouderenzorg persoonsvolgend te financieren. Vlaams volksvertegenwoordigers Griet Coppé en Katrien Schryvers...

Vlaams Parlement

Kris Peeters en An Christiaens in de bres voor motorrijders

29.06.2017 - An Christiaens, Kris Peeters

Meer aandacht voor motorrijders in het mobiliteitsbeleid, dat vragen minister-motard Kris Peeters en Vlaams Parlementslid An Christiaens naar aanleiding van de hoorzitting in de Commissie...

Vlaams Parlement

Turteltaks vernietigd. Kans grijpen om energiestransitie te financieren met lagere factuur

22.06.2017

Het grondwettelijk Hof vernietigde vandaag de Vlaamse Energieheffing, beter bekend als de Turteltaks. Het Hof stelt in feite vast dat Vlaanderen de hoogte van de heffing niet mag laten afhangen...

Vlaams Parlement

Studiedag energie

6.06.2017 - Robrecht Bothuyne, Leen Dierick

Er wordt van ons veel verwacht rond het thema energie. We moeten onze energiebevoorrading verzekeren, tegelijk een kernuitstap realiseren en een groeiend aandeel hernieuwbare energie integreren in...

Vlaams Parlement

Misbruik in de sport: CD&V wil permanente expertencommissie grensoverschrijdend gedrag

31.05.2017 - Joris Poschet, Katrien Schryvers

De verhalen uit de judowereld leggen een pijnlijke realiteit bloot: hoewel onze sportclubs werken met kinderen en jongeren, lijkt een monitoringsysteem rond grensoverschrijdend gedrag verre van...

Vlaams Parlement

CD&V wil renovatiepremie uitbreiden

28.05.2017 - An Christiaens, Valerie Taeldeman

  Download: Conceptnota Renovatiepremie voor verhuurders 1 miljoen woningen in Vlaanderen zijn van ontoereikende kwaliteit en voor 350.000 woningen zijn structurele ingrepen vereist. Bovendien...