Vlaams Parlement

Verzekering gewaarborgd wonen beschermt huurders en verhuurders

17.11.2017 - Katrien Partyka

Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Partyka pleit in een conceptnota voor een verzekering gewaarborgd wonen voor huurders naar analogie met de verzekering tegen inkomensverlies waarvan eigenaars...

Vlaams Parlement

Echt fietsbeleid ongeloofwaardig zonder concrete maatregelen en transparante financiering

16.11.2017 - Martine Fournier

Niemand hoeft nog overtuigd te worden van de voordelen van fietsen, elektrische fietsen en speed pedelecs. Uit de studie van TML die voor het zomerreces in onze commissie werd besproken bleek de...

Vlaams Parlement

Codextrein vereenvoudigt en actualiseert ruimtebeleid

14.11.2017 - Lode Ceyssens

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dat moet uitmonden in keuzes inzake ruimtebeheer op lange termijn. Dat is een complexe oefening gezien...

Vlaams Parlement

Zelfde ingangsdatum voor modernisering secundair onderwijs, eindtermen en duaal leren

13.11.2017 - Jos De Meyer

In de commissie Onderwijs van donderdag 9 november 2017 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits twee vragen om uitleg over de...

Vlaams Parlement

Nieuw decreet maakt pleegzorg nog duurzamer

9.11.2017 - Katrien Schryvers

Sinds 1 januari 2014 is het nieuwe decreet pleegzorg van kracht. De evaluatie ervan na drie jaar toonde aan dat de vernieuwde organisatie effectief een hefboom is om pleegzorg op een...

Vlaams Parlement

Helder, flexibel & minder. Nieuwe eindtermen ademen vertrouwen

26.10.2017

De overheid legt de te behalen minimumdoelen vast in eindtermen of ontwikkelingsdoelen, die leerlingen moeten sterken om hun verdere leven, onderwijstraject of professionele loopbaan vorm te...

Vlaams Parlement

Schauvliege geen voorstander van verplichte groennorm

26.10.2017 - Jos De Meyer

Een verplichte groennorm als instrument om steden en dorpskernen effectief en snel te vergroenen, zit er niet meteen aan te komen in Vlaanderen. Dat antwoordde Vlaamse minister van Natuur,...

Vlaams Parlement

Steeds meer kleuters tijdig klaar voor 'de grote school'

25.10.2017 - Hilde Crevits, Jos De Meyer

Cijfers van de laatste drie schooljaren die het Agentschap voor Onderwijsdiensten heeft verzameld, tonen aan dat er elk jaar meer kleuters het aantal halve dagen in de kleuterklas aanwezig zijn om...

Vlaams Parlement

Specifieke aanpak opleidingen diergeneeskunde nodig

25.10.2017 - Jos De Meyer

Uit antwoorden op vragen van Vlaams parlementsleden Jos De Meyer, Koen Daniëls en Ann Brusseel blijkt dat de opleidingen uit het studiegebied diergeneeskunde geconfronteerd worden met atypische...

Vlaams Parlement

Activeringsbeleid voor langdurig werkzoekenden (nog) geen succes

13.10.2017 - Robrecht Bothuyne

CD&V deelt met het ACV de bekommernis en de ambitie om àlle langdurig  werklozen aan een duurzame job te helpen. Een doorgedreven loonlastenverlaging, betere opleiding, begeleiding en...

Vlaams Parlement

Niks mis met vlees 'van bij ons'

12.10.2017 - Bart Dochy

Van 9 tot 15 oktober organiseert de Vlaamse dienst voor Agro Marketing (VLAM) de week van de STEAK-FRIET. Dit wordt gekoppeld aan de communicatie online, lekkervanbijons.be. Daarmee wordt de link...

Vlaams Parlement

Bedrijfswagens vergroenen sneller dan het wagenpark van de Vlaamse overheid

5.10.2017 - Jos De Meyer

Het wagenpark van de Vlaamse overheid vergroent, maar de vergroening onder de bedrijfswagens gaat nog sneller. Dat concludeert Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) op basis van cijfers die hij...