Vlaams Parlement

‘Green Deal’ wil kachels groener maken

22.02.2018 - Joke Schauvliege

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege werkt aan een 'Green Deal' om de meest vervuilende houtkachels uit de Vlaamse huiskamers halen en te laten vervangen door nieuwe kachels die veel minder...

Vlaams Parlement

Elk jaar genieten meer pleegkinderen van studietoelage

19.02.2018 - Katrien Schryvers

Het aantal leerlingen waarvoor omwille van een plaatsing in een pleeggezin een studietoelage wordt uitbetaald,  stijgt elk jaar. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in...

Vlaams Parlement

Vlaamse energielening oppeppen

19.02.2018 - Robrecht Bothuyne

Sinds 2015 is er de Vlaamse energielening. Elke Vlaming kan zo aan een voordelig tarief lenen om zijn of haar woning energiezuiniger te maken of zelf groene energie te produceren. De energielening...

Vlaams Parlement

Medisch onderzoek op school in nieuw jasje

12.02.2018 - Hilde Crevits

Vanaf volgend schooljaar zullen kinderen en jongeren uit het basis- en het secundair onderwijs tijdens hun schoolloopbaan 5 keer naar het medisch onderzoek gaan. Het onderzoek wordt breder dan nu.

Vlaams Parlement

Eigendomsvoorwaarde sociale huur moet misbruik tegengaan, maar geen sociale drama's veroorzaken

9.02.2018 - Katrien Partyka

Sociale huurwoningen moeten worden toegewezen aan de mensen die dit het meest nodig hebben. Daarom zet de Vlaamse Regering in op het bestrijden van misbruik. Eén van de instrumenten daartoe is de...

Vlaams Parlement

Secundair onderwijs 3,6 keer ruimer omkaderd dan basisonderwijs

6.02.2018 - Jos De Meyer

Per leerling werkt in het voltijds secundair onderwijs 3.6 keer zo veel ondersteunend personeel dan het basisonderwijs. Dat bleek uit de cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer...

Vlaams Parlement

Bijna 41% van de 50-plussers in het onderwijs kiest voor deeltijds werk.

6.02.2018 - Jos De Meyer

In het onderwijs kiezen personeelsleden steeds vaker voor een verlofsysteem om deeltijds te kunnen werken. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister...

Vlaams Parlement

Noord-Zuid alleen gebaat bij koelbloedigheid

31.01.2018 - Lode Ceyssens

Het dossier van de Noord-Zuid sleept al lang aan. Te lang. Tal van procedures stonden de voortgang ervan jarenlang in de weg. CD&V bleef echter zoeken naar oplossingen. Dat leidde onder haar...

Vlaams Parlement

Behoedzaam omgaan met asbestverwijdering op scholen

29.01.2018 - Jos De Meyer

Na de inventarisstudie in 2017 door OVAM (de Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij) zijn verschillende scholen gestart met asbestverwijdering. De studie was voorlopig beperkt tot 300 scholen,...

Vlaams Parlement

Arbeidsongevallen op school vermijden door betere preventie en coördinatie

29.01.2018 - Jos De Meyer

Een val is de vaakst voorkomende oorzaak van ongevallen met personeelsleden op school. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van...

Vlaams Parlement

Scholen en gemeenten krijgen rapport over aanwezigheden kleuters

23.01.2018 - Hilde Crevits

Elke school en elke gemeente in Vlaanderen krijgt voortaan een rapport over de aanwezigheden van de kleuters op school. De eerste rapporten worden vandaag overgemaakt. Dit initiatief van Vlaams...

Vlaams Parlement

Aandeel vrouwelijke studenten blijft minimaal in nijverheidstechnische richtingen

18.01.2018 - Jos De Meyer

Het aandeel leerlingen in het nijverheidstechnisch onderwijs daalt verder, en het aandeel meisjes dat kiest voor een nijverheidstechnische opleiding blijft minimaal. Dat blijkt uit de cijfers die...