Vlaams Parlement

Naar een kwaliteitskader voor de internaten

23.03.2018 - Jos De Meyer

Men is nu bezig met het uittekenen van een kwaliteitskader voor de internaten, en men werkt aan de voorbereiding van een algemeen regelgevend kader. Dat liet minister Crevits van Onderwijs weten...

Vlaams Parlement

Hoger onderwijs ondertekent charter grensoverschrijdend gedrag

21.03.2018 - Hilde Crevits

Alle instellingen van het hoger onderwijs in Vlaanderen hebben vandaag een engagementsverklaring ondertekend over grensoverschrijdend gedrag. Het charter is er gekomen onder impuls van Vlaams...

Vlaams Parlement

'Pedofiele gevoelens kies je niet, pedofiele daden wel'

17.03.2018 - Jo Vandeurzen

De Vlaamse overheid lanceert met ‘Stop it Now!’ een hulplijn voor mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen, of over het gedrag van iemand uit zijn...

Vlaams Parlement

“Dankbaarheid is het mooiste aan een job in de zorgsector”

17.03.2018

Tijdens de ‘Dag van de Zorg’ staan de zorgkundigen een dag lang in de kijker. Wat maakt de job van zorgkundige zo bijzonder? En welke uitdagingen kent de sector? Christine, verzorgende bij...

Vlaams Parlement

Nieuw rapport inspectie wijst op belang van kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding

16.03.2018 - Hilde Crevits

Leerlingenbegeleiding wordt vanaf volgend schooljaar een erkenningsvoorwaarde voor scholen en zal deel uitmaken van het globale kwaliteitsbeleid van elke school. Dit werd gisteren door de...

Vlaams Parlement

Vlaams Expertisepunt Mantelzorg lanceert website met informatie voor mantelzorgers

16.03.2018

Goede zorg maakt deel uit van het dagelijkse sociale leven van mensen. Mantelzorgers zijn hierbij onmisbaar. Zij geven zin en kleur aan het leven van de zorgvrager en dragen bij tot kwaliteit van...

Vlaams Parlement

Vlaanderen neemt bevoegdheden kinderbijslag over

16.03.2018 - Jo Vandeurzen

De Vlaamse Regering heeft vrijdag 16 maart 2018 groen licht gegeven om de overname van de bevoegdheden over de kinderbijslag te betekenen aan de premier. De overname gaat in op 1 januari 2019. De...

Vlaams Parlement

Fietsveiligheid moet prioriteit blijven bij aanpak zwarte punten

15.03.2018 - Lode Ceyssens, Martine Fournier

Terwijl het aantal verkeersslachtoffers in absolute cijfers afneemt, groeit het aandeel fietsers in onze ongevallenstatistieken. Uit onderzoek weten we dat fietsongevallen sowieso al...

Vlaams Parlement

Recordaantal klimaatpremies sociale woningen

14.03.2018 - Valerie Taeldeman

2017 was een topjaar voor de energetische opwaardering van verouderde sociale woongelegenheden. Deze opwaardering wordt vanuit Vlaanderen gestimuleerd met middelen uit het Vlaams Klimaatfonds en...

Vlaams Parlement

Minister Vandeurzen opent eerste Escape Room om zorgberoepen te promoten

12.03.2018 - Jo Vandeurzen

In 35 middelbare scholen in Vlaanderen wordt de komende weken een escape room geïnstalleerd. Laatstejaarsleerlingen in de middelbare scholen kunnen zo ontdekken hoe straf een job in de zorgsector...

Vlaams Parlement

Nieuwe interlandelijke adoptie zet in op betere samenwerking, zorg voor kandidaat-ouders, en strijd tegen kinderhandel

7.03.2018 - Katrien Schryvers

Sedert het decreet van 2012 wijzigde de context van interlandelijke adoptie sterk. Ook de nood aan een nieuw kader om zoveel mogelijk onzekerheden en misbruiken te vermijden, drong zich steeds...

Vlaams Parlement

Wijziging decreet maakt pleegzorg nog duurzamer

7.03.2018 - Katrien Schryvers

Sinds 1 januari 2014 is het nieuwe decreet pleegzorg van kracht. De evaluatie ervan na drie jaar toonde aan dat de vernieuwde organisatie effectief een hefboom is om pleegzorg op een...