Vlaams Parlement

Aandeel personen met een handicap werkzaam bij de Vlaamse overheid blijft te laag

7.12.2017 - Jos De Meyer

“Hoewel het aandeel personen met een handicap op tien jaar tijd meer dan verdubbelde (0,6 % in 2006), blijft het aandeel de laatste jaren stabiel. Eind 2016 werkte net als de voorbije jaren 1,3%...

Vlaams Parlement

Zorgwonen eenvoudiger: verschillende generaties onder één dak

29.11.2017 - Tinne Rombouts

Enkele generaties geleden was het gebruikelijk dat grootouders, kinderen en kleinkinderen onder hetzelfde dak woonden. Door de jaren heen veranderde dat.  Ook de wetgeving ruimtelijke ordening ...

Vlaams Parlement

CD&V-burgemeesters trekken aan de alarmbel: "Onze dorpskernen slibben dicht"

23.11.2017 - Dirk De Kort, Lode Ceyssens, Koen Van den Heuvel

Het Vlaams Verkeerscentrum is duidelijk: in 2016 werden alle filerecords geklopt. De avondfiles werden gemiddeld 16km langer. In de regio Antwerpen groeiden de files op één jaar tijds zelfs met...

Vlaams Parlement

Vlaams Parlement unaniem vóór verbod op roken in wagens waarin zich kinderen bevinden

23.11.2017 - Cindy Franssen, Joke Schauvliege

Vlaams parlementslid Cindy Franssen vroeg Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege naar haar houding tegenover roken in wagens waarin zich kinderen bevinden. De minister was erg duidelijk,...

Vlaams Parlement

Vlaams Parlement wil sociale bescherming verankeren in Vlaams internationaal beleid

22.11.2017 - Cindy Franssen

Vlaams parlementslid Cindy Franssen dient samen met Sabine de Bethune en de meerderheidspartijen een resolutie in naar analogie van een in de Kamer gestemde resolutie van CD&V-kamerlid Els Van...

Vlaams Parlement

Verzekering gewaarborgd wonen beschermt huurders en verhuurders

17.11.2017 - Katrien Partyka

Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Partyka pleit in een conceptnota voor een verzekering gewaarborgd wonen voor huurders naar analogie met de verzekering tegen inkomensverlies waarvan eigenaars...

Vlaams Parlement

Echt fietsbeleid ongeloofwaardig zonder concrete maatregelen en transparante financiering

16.11.2017 - Martine Fournier

Niemand hoeft nog overtuigd te worden van de voordelen van fietsen, elektrische fietsen en speed pedelecs. Uit de studie van TML die voor het zomerreces in onze commissie werd besproken bleek de...

Vlaams Parlement

Codextrein vereenvoudigt en actualiseert ruimtebeleid

14.11.2017 - Lode Ceyssens

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dat moet uitmonden in keuzes inzake ruimtebeheer op lange termijn. Dat is een complexe oefening gezien...

Vlaams Parlement

Zelfde ingangsdatum voor modernisering secundair onderwijs, eindtermen en duaal leren

13.11.2017 - Jos De Meyer

In de commissie Onderwijs van donderdag 9 november 2017 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits twee vragen om uitleg over de...

Vlaams Parlement

Nieuw decreet maakt pleegzorg nog duurzamer

9.11.2017 - Katrien Schryvers

Sinds 1 januari 2014 is het nieuwe decreet pleegzorg van kracht. De evaluatie ervan na drie jaar toonde aan dat de vernieuwde organisatie effectief een hefboom is om pleegzorg op een...

Vlaams Parlement

Helder, flexibel & minder. Nieuwe eindtermen ademen vertrouwen

26.10.2017 - Kathleen Helsen

De overheid legt de te behalen minimumdoelen vast in eindtermen of ontwikkelingsdoelen, die leerlingen moeten sterken om hun verdere leven, onderwijstraject of professionele loopbaan vorm te...

Vlaams Parlement

Schauvliege geen voorstander van verplichte groennorm

26.10.2017 - Jos De Meyer

Een verplichte groennorm als instrument om steden en dorpskernen effectief en snel te vergroenen, zit er niet meteen aan te komen in Vlaanderen. Dat antwoordde Vlaamse minister van Natuur,...