Vlaams Parlement

Bijsturingen M-decreet : snelle ondersteuning voor leerlingen met gedragsstoornissen

20.04.2018 - Hilde Crevits

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering verschillende voorstellen voorgelegd voor bijsturingen van het M-decreet. Het gaat onder meer om een snelle ondersteuning voor...

Vlaams Parlement

Nieuw woonzorgdecreet versterkt levenskwaliteit van mensen met zorgvraag

20.04.2018 - Jo Vandeurzen

De thuiszorg en residentiële ouderenzorg in Vlaanderen staat mee in het middelpunt van grote maatschappelijke veranderingen zoals vergrijzing en (super-)diversiteit. De Vlaamse regering keurde...

Vlaams Parlement

Eén agentschap voor kinderen, jongeren en hun gezinnen

18.04.2018 - Jo Vandeurzen

De Vlaamse agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn versmelten tot één om kinderen, jongeren en gezinnen beter te ondersteunen. Deze eenmaking is een logische verdere stap om efficiënt en...

Vlaams Parlement

50.000 euro voor A’REA Antwerpen 2020

14.04.2018 - Hilde Crevits

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert 50.000 euro in A’REA 2020. A’REA is een wijkgericht initiatief van de stad Antwerpen om alle kinderen in Antwerpen-Kiel kansen te geven op...

Vlaams Parlement

Minister Vandeurzen lanceert campagne “Wees niet gek. Doe de tekencheck.”

14.04.2018 - Jo Vandeurzen

Vandaag reikte Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen de allereerste gids “Wat te doen bij een tekenbeet” uit aan KSA Zelem uit Halen, Limburg. Honderden...

Vlaams Parlement

Schoolprojecten tegen radicalisering

10.04.2018 - Hilde Crevits

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits kent 200.000 euro toe aan acht projecten om kwetsbare jongeren te versterken en polarisering en radicalisering tegen te gaan. Werken aan een warm en...

Vlaams Parlement

Investeren in woonzorgcentra

3.04.2018 - Jo Vandeurzen

De zorgzwaarte in de woonzorgcentra stijgt, dat wil zeggen dat de bewoners zwaardere vormen van zorg nodig hebben. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakt daarom...

Vlaams Parlement

Vlaamse regering moet ambities energiepact nu snel vertalen in daden

30.03.2018 - Robrecht Bothuyne

De Vlaamse regering omarmt de ambitie die uit het energiepact spreekt. Dat wil ook zeggen dat er nu snel één en ander uitgewerkt moet worden. Robrecht Bothuyne, Vlaams parlementslid voor CD&V:...

Vlaams Parlement

Vlaanderen investeert 20 miljoen extra voor meer plaatsen in betaalbare en leefbare kinderopvang

29.03.2018 - Jo Vandeurzen

Met een budget van 20,4 miljoen bijkomende subsidies maakt de Vlaamse Regering verder werk van voldoende, betaalbare opvangplaatsen voor ouders en van de leefbaarheid van de kinderopvang voor de...

Vlaams Parlement

Groen licht voor modernisering Secundair Onderwijs

29.03.2018 - Hilde Crevits

Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits werd het decreet over de modernisering van het secundair onderwijs vandaag goedgekeurd in de commissie Onderwijs in het Vlaams...

Vlaams Parlement

Deeltijds werk blijft populair bij Vlaamse ambtenaren

28.03.2018 - Jos De Meyer

In de openbare sector komt deeltijds werk bij vijftigplussers steeds vaker voor, blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Jos de Meyer opvroeg bij minister Homans van Binnenlands...

Vlaams Parlement

Op korte termijn extra gesloten capaciteit voor heel zware jonge delictplegers

28.03.2018 - Jo Vandeurzen

Om op korte termijn oplossingen te vinden voor de problematiek van de gesloten opvang voor jongeren die delicten plegen in de gesloten instelling van Everberg vond vandaag overleg plaatsen tussen...