Europees Parlement

Btw-fraude tegengaan

3.07.2018 - Tom Vandenkendelaere

Het Europees parlement keurde met een grote meerderheid nieuwe regels goed om de gegevensuitwisseling tussen de verschillende btw-administraties verder te bevorderen. Tom Vandenkendelaere:...

Europees Parlement

Europese Cyberdefensiedienst in de maak

13.06.2018 - Ivo Belet

Cyberaanvallen vormen een ernstige bedreiging voor onze strategische infrastructuur, persoonlijke gegevens en onze democratie. Het Europees parlement maakt daarom snel werk van een Europese...

Europees Parlement

Bellen naar ander EU-land mag niet meer kosten dan 19 cent

6.06.2018 - Tom Vandenkendelaere

Bellen vanuit België naar een ander EU-land mag niet meer dan 19 eurocent per minuut kosten, een sms niet meer dan 6 cent. De lidstaten, Europese Commissie en het Europees Parlement hebben daar in...

Europees Parlement

Steun aan landbouwers die bedrijf willen overlaten

29.05.2018 - Tom Vandenkendelaere

Het Europees Parlement keurde vanmiddag een verslag goed over de toekomst van jonge landbouwers. Amper 6% van de landbouwers is jonger dan 35. De gemiddelde leeftijd blijft stijgen en veel boeren...

Europees Parlement

Europa wil investeren in mensen en veiligheid

4.05.2018 - Marianne Thyssen

De Europese Commissie heeft deze week haar meerjarenbegroting voorgesteld voor de periode van 2021 tot 2027 en geeft aan hierbij meer in te willen zetten op veiligheid en economische...

Europees Parlement

Sociale dumping aangepakt: gelijk loon voor gelijk werk

1.03.2018

Marianne Thyssen heeft voor een doorbraak gezorgd tegen sociale dumping: vanaf 2020 krijgen buitenlandse werknemers die in ons land aan de slag zijn, hetzelfde loon als een Belg. Het Europees...

Europees Parlement

Europese Commissie herbekijkt veiligheidsnormen fietshelmen

13.12.2017 - Tom Vandenkendelaere

In navolging van een recent veiligheidsonderzoek van consumentenvereniging Test Aankoop, gaat de Europese Commissie de veiligheidsnormen omtrent kinderfietshelmen grondig herbekijken. Europees...

Europees Parlement

Europa, dichterbij dan je denkt

11.12.2017

We staan veel dichter bij Europa dan we zelf denken. Europa heeft een impact op onze persoonlijke levens, ook al staan we daar niet altijd bij stil. Welke invloed heeft de Brexit bijvoorbeeld op...

Europees Parlement

Naar een écht sociaal Europa

17.11.2017 - Marianne Thyssen

Vandaag 17 november vindt de Sociale Top plaats in Gothenburg, Zweden. Tijdens deze top wordt de Europese Pijler van Sociale Rechten voorgesteld. Deze pijler werd reeds in maart 2016 gelanceerd...

Europees Parlement

Sociale dumping aangepakt: gelijk loon voor gelijk werk

24.10.2017 - Kris Peeters, Marianne Thyssen

De Europese ministers van Werk bereikten gisterenavond een akkoord over de aanscherping van de regels voor gedetacheerde werknemers. Minister Kris Peeters vertegenwoordigde ons land tijdens de...

Europees Parlement

Europees Parlement wil basisvaardigheden garanderen

23.11.2016 - Tom Vandenkendelaere

De Europese Commissie stelde in juni 2016 het ‘Skills Guarantee’-programma voor. Het EP vroeg vandaag een update aan de Europese Commissie. Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V):...

Europees Parlement

Europa moet eigen defensie zelf in handen nemen

22.11.2016 - Ivo Belet

“Het is met de komst van Trump almaar duidelijker dat we voor onze veiligheid niet meer automatisch zullen kunnen rekenen op de steun van de V.S. Het moment is aangebroken om werk te maken van een...