Senaat

Minister Van Peteghem geeft toelichting in de Senaat

14.12.2020

Op de Senaatsplenaire van 11 december 2020 werd onder andere een achterpoortje gesloten dat tot op heden belastingontwijking toeliet. De tekst van de resolutie verplicht de registratie in België...

Senaat

Eerste plenaire van het jaar

19.11.2020

Op de plenaire vergadering van 13 november zijn twee resoluties gestemd in de Senaat. Enerzijds de resolutie met betrekking tot het aanmoedigen van vrouwelijk ondernemerschap, die met overtuiging...

Senaat

Opening nieuw parlementair jaar

20.10.2020

Zoals voorzien in de Grondwet staat de tweede dinsdag van oktober in het teken van de opening van het nieuwe parlementaire jaar. Tijdens deze eerste plenaire vergadering werd de nieuwe Voorzitster...

Senaat

Senaat wil stemrecht voor Belgen in het buitenland, nu ook voor deelstaatverkiezingen

28.07.2020

Sinds 2002 kunnen Belgen die in het buitenland verblijven hun stem uitbrengen voor federale verkiezingen. Dit is echter niet het geval voor Gemeenschaps- en Gewestverkiezingen. Dankzij dit...

Senaat

Nieuw artikel 22ter Grondwet voor personen met een handicap

27.07.2020

Op 10 juli 2020 stemde de Senaat het nieuwe artikel 22ter van de Grondwet. Als de Kamer dit artikel nu ook goedkeurt, krijgen personen met een handicap alle rechten op inclusie in onze...

Senaat

Informatieverslag over het statuut van de kunstenaar

24.07.2020

De complexiteit van het statuut van de kunstenaar werd de afgelopen maanden nog duidelijker. De grote culturele rijkdom en verscheidenheid binnen de sector zorgen ervoor dat er geen pasklare...

Senaat

Resolutie over partnergeweld goedgekeurd in de Senaat

23.07.2020

De Senaat organiseerde verschillende hoorzittingen rond partnergeweld in het kader van het Adviescomité voor gelijke kansen voor Vrouwen en Mannen. Verschillende experts,  waaronder leden van...

Senaat

Senaat vraagt vrijlating van dr. Ahmdreza Djalali

22.07.2020

Vier jaar geleden werd dr. Ahmadreza Djalali opgepakt in Iran tijdens een werkbezoek. Sindsdien wordt hij er in slechte omstandigheden vastgehouden, wachtend op de uitvoering van zijn doodstraf.

Senaat

Senaat bevestigt volmachten wet om maatregelen te nemen tegen de verspreiding van het coronavirus

27.03.2020

Vrijdag 27 maart bevestigde de Senaat de Federale bijzondere machtenwet om de strijd tegen het coronavirus optimaal te kunnen aanpakken en de gevolgen ervan op onze economie en onze samenleving te...

Senaat

Resolutie Bahrein

14.02.2020

14 februari 2011: vandaag dag op dag 9 jaar geleden startten de Arabische Lenteprotesten in Bahrein, om meer respect voor mensenrechten en politieke vrijheden te eisen.Ondertussen heerst...

Senaat

Alarmbelprocedure in de Senaat

14.02.2020

De motie tot verklaring van discriminatie om ideologische en filosofische redenen ingediend in het Vlaams Parlement over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017...

Senaat

Senaat start werkzamheden rond burgerparticipatie

10.02.2020

Op maandag 10 februari 2020 starte in de Commissie voor de democratische vernieuwing en burgerschap de nieuwe hoorzittingen in het kader van de redactie van het informatieverslag over de noodzaak...