Senaat

Senaat wil strijd tegen fake news opvoeren

19.11.2021

De plenaire vergadering van de Senaat heeft vandaag het informatieverslag rond de bestrijding van fake news goedgekeurd. De Senaat wijst op het gevaar van desinformatie voor de werking van onze...

Senaat

Eedaflegging van Maud Vanwalleghem

12.10.2021

Op 12 oktober 2021 verwelkomde onze Senaatsfractie haar nieuwste lid, Maud Vanwalleghem. Ze zal Sabine de Bethune vervangen die rechter werd in het Grondwettelijk Hof. Maud Vanwalleghem zal zich...

Senaat

Onthulling portret Sabine de Bethune

11.10.2021

In het voorjaar werd Sabine de Bethune benoemd in het Grondwettelijk Hof, maar op 11 oktober mochten we haar weer verwelkomen in de Senaat en dit voor een zeer bijzondere aangelegenheid: de...

Senaat

Laatste plenaire zitting van Sabine de Bethune

18.06.2021

Hieronder kunt u de volledige tussenkomst lezen van Senator Orry Van de Wauwer naar aanleiding van de laatste plenaire zitting van Senatrice Sabine de Bethune.  Als jongste fractielid heb ik de...

Senaat

Sabine de Bethune voorgedragen als kanidaat-rechter

24.05.2021

Vrijdag 21 mei heeft de Senaat CD&V-fractievoorzitster Sabine de Bethune voorgedragen als kandidaat-rechter bij het Grondwettelijk Hof. Wanneer de federale regering tot benoeming overgaat zal...

Senaat

Gendergevoelig taalgebruik

23.04.2021

De CD&V-Senaatsfractie roept op tot meer aandacht voor gendergevoelig taalgebruik. Tijdens de plenaire senaatszitting van 23 april 2021 nam de Senaat het voorstel (7-249)  tot wijziging van de...

Senaat

Minister Van Peteghem geeft toelichting in de Senaat

14.12.2020

Op de Senaatsplenaire van 11 december 2020 werd onder andere een achterpoortje gesloten dat tot op heden belastingontwijking toeliet. De tekst van de resolutie verplicht de registratie in België...

Senaat

Eerste plenaire van het jaar

19.11.2020

Op de plenaire vergadering van 13 november zijn twee resoluties gestemd in de Senaat. Enerzijds de resolutie met betrekking tot het aanmoedigen van vrouwelijk ondernemerschap, die met overtuiging...

Senaat

Opening nieuw parlementair jaar

20.10.2020

Zoals voorzien in de Grondwet staat de tweede dinsdag van oktober in het teken van de opening van het nieuwe parlementaire jaar. Tijdens deze eerste plenaire vergadering werd de nieuwe Voorzitster...

Senaat

Senaat wil stemrecht voor Belgen in het buitenland, nu ook voor deelstaatverkiezingen

28.07.2020

Sinds 2002 kunnen Belgen die in het buitenland verblijven hun stem uitbrengen voor federale verkiezingen. Dit is echter niet het geval voor Gemeenschaps- en Gewestverkiezingen. Dankzij dit...

Senaat

Nieuw artikel 22ter Grondwet voor personen met een handicap

27.07.2020

Op 10 juli 2020 stemde de Senaat het nieuwe artikel 22ter van de Grondwet. Als de Kamer dit artikel nu ook goedkeurt, krijgen personen met een handicap alle rechten op inclusie in onze...

Senaat

Informatieverslag over het statuut van de kunstenaar

24.07.2020

De complexiteit van het statuut van de kunstenaar werd de afgelopen maanden nog duidelijker. De grote culturele rijkdom en verscheidenheid binnen de sector zorgen ervoor dat er geen pasklare...