Senaat

Laatste plenaire zitting van Sabine de Bethune

18.06.2021

Hieronder kunt u de volledige tussenkomst lezen van Senator Orry Van de Wauwer naar aanleiding van de laatste plenaire zitting van Senatrice Sabine de Bethune.  Als jongste fractielid heb ik de...

Senaat

Sabine de Bethune voorgedragen als kanidaat-rechter

24.05.2021

Vrijdag 21 mei heeft de Senaat CD&V-fractievoorzitster Sabine de Bethune voorgedragen als kandidaat-rechter bij het Grondwettelijk Hof. Wanneer de federale regering tot benoeming overgaat zal...

Senaat

Gendergevoelig taalgebruik

23.04.2021

De CD&V-Senaatsfractie roept op tot meer aandacht voor gendergevoelig taalgebruik. Tijdens de plenaire senaatszitting van 23 april 2021 nam de Senaat het voorstel (7-249)  tot wijziging van de...

Senaat

Minister Van Peteghem geeft toelichting in de Senaat

14.12.2020

Op de Senaatsplenaire van 11 december 2020 werd onder andere een achterpoortje gesloten dat tot op heden belastingontwijking toeliet. De tekst van de resolutie verplicht de registratie in België...

Senaat

Eerste plenaire van het jaar

19.11.2020

Op de plenaire vergadering van 13 november zijn twee resoluties gestemd in de Senaat. Enerzijds de resolutie met betrekking tot het aanmoedigen van vrouwelijk ondernemerschap, die met overtuiging...

Senaat

Opening nieuw parlementair jaar

20.10.2020

Zoals voorzien in de Grondwet staat de tweede dinsdag van oktober in het teken van de opening van het nieuwe parlementaire jaar. Tijdens deze eerste plenaire vergadering werd de nieuwe Voorzitster...

Senaat

Senaat wil stemrecht voor Belgen in het buitenland, nu ook voor deelstaatverkiezingen

28.07.2020

Sinds 2002 kunnen Belgen die in het buitenland verblijven hun stem uitbrengen voor federale verkiezingen. Dit is echter niet het geval voor Gemeenschaps- en Gewestverkiezingen. Dankzij dit...

Senaat

Nieuw artikel 22ter Grondwet voor personen met een handicap

27.07.2020

Op 10 juli 2020 stemde de Senaat het nieuwe artikel 22ter van de Grondwet. Als de Kamer dit artikel nu ook goedkeurt, krijgen personen met een handicap alle rechten op inclusie in onze...

Senaat

Informatieverslag over het statuut van de kunstenaar

24.07.2020

De complexiteit van het statuut van de kunstenaar werd de afgelopen maanden nog duidelijker. De grote culturele rijkdom en verscheidenheid binnen de sector zorgen ervoor dat er geen pasklare...

Senaat

Resolutie over partnergeweld goedgekeurd in de Senaat

23.07.2020

De Senaat organiseerde verschillende hoorzittingen rond partnergeweld in het kader van het Adviescomité voor gelijke kansen voor Vrouwen en Mannen. Verschillende experts,  waaronder leden van...

Senaat

Senaat vraagt vrijlating van dr. Ahmdreza Djalali

22.07.2020

Vier jaar geleden werd dr. Ahmadreza Djalali opgepakt in Iran tijdens een werkbezoek. Sindsdien wordt hij er in slechte omstandigheden vastgehouden, wachtend op de uitvoering van zijn doodstraf.

Senaat

Senaat bevestigt volmachten wet om maatregelen te nemen tegen de verspreiding van het coronavirus

27.03.2020

Vrijdag 27 maart bevestigde de Senaat de Federale bijzondere machtenwet om de strijd tegen het coronavirus optimaal te kunnen aanpakken en de gevolgen ervan op onze economie en onze samenleving te...