De Kamer

Witte kassa: vermoeden van fraude wordt vaak bevestigd

11.12.2017 - Nahima Lanjri

Onlangs vroeg CD&V-kamerlid Nahima Lanjri de staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude naar de stand van zaken over de witte kassa’s in de horeca. “Bij controles blijken zeven op de...

De Kamer

Mobiliteitsbudget: tijd om geweer van schouder te veranderen

16.11.2017 - Jef Van den Bergh

CD&V-volksvertegenwoordiger en mobiliteitsexpert Jef Van den Bergh is niet verrast dat de Raad van State serieuze vraagtekens plaatst bij de cash-for-car-regeling die de regering uittekende. “Het...

De Kamer

Proximus moet onterechte huurgelden terugbetalen

9.11.2017 - Veli Yüksel

Recent kwam aan het licht dat telecombedrijf Proximus klanten onterecht kosten aanrekent voor de huur van een vast telefoontoestel dat al lang is afbetaald. CD&V-Kamerlid Veli Yüksel is geschokt:...

De Kamer

Kraken voortaan strafbaar

6.11.2017 - Koen Geens, Veli Yüksel

De wet die kraken strafbaar stelt werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal binnen 10 dagen van kracht gaan.  Met de wet wordt de burgerlijke procedure aanzienlijk versterkt,...

De Kamer

Dagelijks twee treinen vertraagd door koperdiefstallen

5.11.2017 - Veli Yüksel

126 koperdiefstallen In 2016 werden 126 koperdiefstallen gepleegd op het spoorwegnet van de NMBS en Infrabel. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Veli Yüksel (CD&V) opvroeg bij minister van...

De Kamer

Haarstukken uit medische noodzaak zijn géén luxeproduct

19.10.2017 - Nathalie Muylle

Donderdag 19 oktober is het opnieuw de Dag tegen Kanker. Helaas kent ieder van ons wel iemand die wordt geconfronteerd met deze zware ziekte. Per dag krijgen 113 patiënten de diagnose te horen, op...

De Kamer

CD&V werkt fiscale belemmering weg zodat scholen en verenigingen zorgeloos kunnen samenwerken

9.10.2017 - Roel Deseyn, Raf Terwingen

CD&V Kamerleden Raf Terwingen en Roel Deseyn dienen een wetsvoorstel in dat de fiscale belemmeringen wegwerkt die scholen vandaag ondervinden als ze hun school willen openstellen voor...

De Kamer

Vorig jaar 100 klachten tegen deurwaarders

6.10.2017 - Sonja Becq

“Sinds de hervorming van het tuchtrecht in 2014 werden 281 klachten ingediend tegen gerechtsdeurwaarders. In 2014 ging het om 106 klachten, in 2015 om 80 klachten en vorig jaar werden er 95...

De Kamer

Uitstel gelukkig geen afstel: kordate aanpak krakers eindelijk gestemd

5.10.2017 - Veli Yüksel

Oef, gelukt. De plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Justitie is er dan toch in geslaagd om de wetgeving te stemmen die het mogelijk maakt om krakers kordaat aan te...

De Kamer

CD&V wil vaderschap beschermen tegen discriminatie

5.10.2017 - Els Van Hoof

Jawel, ook mannen krijgen in onze samenleving te maken met vooroordelen en genderstereotypen. Vaak manifesteren deze zich het duidelijkst in de negatieve reacties en sociale druk die vaders...

De Kamer

Kaaimantaks zal niet meer omzeild kunnen worden

4.10.2017 - Roel Deseyn

De regering heeft het wetvoorstel van CD&V Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn overgenomen dat erin voorziet dat de kaaimantaks niet langer omzeild kan worden. “Er zitten hiaten in de wetgeving,...

De Kamer

Gedaan met oneerlijke behandeling grensarbeiders

30.09.2017 - Servais Verherstraeten, Roel Deseyn, Stefaan Vercamer

Belgische grensarbeiders zijn personen die een job uitoefenen op het grondgebied van een ander land dan waar men gewoonlijk verblijft. Door de unieke situatie van grensarbeiders lopen ze vaak...