De Kamer

CD&V werkt fiscale belemmering weg zodat scholen en verenigingen zorgeloos kunnen samenwerken

9.10.2017 - Roel Deseyn, Raf Terwingen

CD&V Kamerleden Raf Terwingen en Roel Deseyn dienen een wetsvoorstel in dat de fiscale belemmeringen wegwerkt die scholen vandaag ondervinden als ze hun school willen openstellen voor...

De Kamer

Vorig jaar 100 klachten tegen deurwaarders

6.10.2017 - Sonja Becq

“Sinds de hervorming van het tuchtrecht in 2014 werden 281 klachten ingediend tegen gerechtsdeurwaarders. In 2014 ging het om 106 klachten, in 2015 om 80 klachten en vorig jaar werden er 95...

De Kamer

Uitstel gelukkig geen afstel: kordate aanpak krakers eindelijk gestemd

5.10.2017 - Veli Yüksel

Oef, gelukt. De plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Justitie is er dan toch in geslaagd om de wetgeving te stemmen die het mogelijk maakt om krakers kordaat aan te...

De Kamer

CD&V wil vaderschap beschermen tegen discriminatie

5.10.2017 - Els Van Hoof

Jawel, ook mannen krijgen in onze samenleving te maken met vooroordelen en genderstereotypen. Vaak manifesteren deze zich het duidelijkst in de negatieve reacties en sociale druk die vaders...

De Kamer

Kaaimantaks zal niet meer omzeild kunnen worden

4.10.2017 - Roel Deseyn

De regering heeft het wetvoorstel van CD&V Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn overgenomen dat erin voorziet dat de kaaimantaks niet langer omzeild kan worden. “Er zitten hiaten in de wetgeving,...

De Kamer

Gedaan met oneerlijke behandeling grensarbeiders

30.09.2017 - Servais Verherstraeten, Roel Deseyn, Stefaan Vercamer

Belgische grensarbeiders zijn personen die een job uitoefenen op het grondgebied van een ander land dan waar men gewoonlijk verblijft. Door de unieke situatie van grensarbeiders lopen ze vaak...

De Kamer

Werkwillige werklozen moeten niet gestraft worden in pensioenberekening, maar aan het werk geholpen worden.

29.09.2017 - Sonja Becq, Stefaan Vercamer

Open Vld komt met een nieuw voorstel om werklozen opnieuw minder pensioenrechten te geven. In het voorstel zakt het minimumbedrag met de jaren: vanaf het derde jaar wordt het minimumbedrag...

De Kamer

Dubbelbelastingverdrag: naam moet lading wel dekken

28.09.2017 - Roel Deseyn, Griet Smaers

België heeft ongeveer honderd dubbelbelastingverdragen. Sommige daarvan werden zelfs afgesloten met belastingparadijzen. Gisteren vernamen we dat maar liefst 57 miljard euro van België naar Dubai...

De Kamer

Verdubbeling aantal alimentatiedossiers DAVO, terugbetaling blijft probleem

24.09.2017 - Sonja Becq

Het aantal (eenouder)gezinnen of volwassen kinderen dat via de Dienst voor Alimentatievorderingen een voorschot op het onderhoudsgeld krijgt, zit in de lift. Dat blijkt uit cijfers van...

De Kamer

Tijdskrediet voor grootouders die kleinkinderen verzorgen

20.09.2017 - Stefaan Vercamer

Wie onze sociale welvaartsstaat wil behouden, zal ervoor moeten zorgen dat mensen langer aan het werk blijven. Deze langere loopbanen moeten in de eerste plaats werkbaar zijn. Een gezond evenwicht...

De Kamer

Strafbaarstelling nodig om jezelf op te leiden tot terrorist

13.09.2017 - Veli Yüksel

Bij de recente aanslagen in de ons omringende buurlanden is gebleken dat IS/Daesh zijn modus operandi ingrijpend heeft gewijzigd. Naast grote gecoördineerde aanslagen (zoals die in Parijs in 2015)...

De Kamer

Geen vermindering in pensioen voor 50-plussers die werkloos worden

5.09.2017 - Sonja Becq, Stefaan Vercamer

CD&V Kamerleden Sonja Becq en Stefaan Vercamer laten weten dat er niets beslist is over het pensioen van vijftigplussers die werkloos worden en dat dit voor onze partij een non pasaran is. “Maak...