De Kamer

Veli Yüksel teleurgesteld: "Kordaat aanpakken van krakers ten vroegste voor september"

13.07.2017 - Veli Yüksel

De Kamercommissie Justitie is er niet in geslaagd om de wetgeving te stemmen die het mogelijk maakt om krakers kordaat aan te pakken. Dat wil zeggen dat er voor het zomerreces geen oplossing komt...

De Kamer

Aanhoudingstermijn wordt verlengd van 24 naar 48 uur.

13.07.2017 - Koen Geens, Servais Verherstraeten

Vandaag werd een nieuw voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet neergelegd. Dit grondwetsartikel bepaalt de maximale aanhoudingstermijn zonder bevel van een rechter. “Om efficiënt te...

De Kamer

Erfrecht aangepast aan hedendaagse noden

4.07.2017 - Sonja Becq

  De hervorming van het erfrecht werd vandaag gestemd in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het Belgisch erfrecht wordt hierdoor aangepast aan de hedendaagse noden.

De Kamer

Cash-for-car: stap in de goede richting, maar nog niet voldoende

30.06.2017 - Jef Van den Bergh

CD&V-Volksvertegenwoordiger en mobiliteitsexpert Jef Van den Bergh is tevreden dat er na vier jaar een doorbraak komt in het mobiliteitsbudgetdossier. De ministerraad besliste om het...

De Kamer

Zomaar binnenvallen in een woonst bij mensen zonder papieren niet langer mogelijk

30.06.2017 - Nahima Lanjri

“De politie mag de woning van mensen zonder papieren niet dag en nacht binnenvallen zonder huiszoekingsbevel. Doet men dit wel, dan schendt men grondwet.”, zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri. In...

De Kamer

Kruispuntbank Veiligheid moet informatiedoorstroming en –beheer verbeteren

8.06.2017 - Servais Verherstraeten

Alle veiligheidsdiensten zullen een beroep kunnen doen op één centrale Kruispuntbank Veiligheid. De parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart 2016 neemt hiermee een...

De Kamer

Eigenaars speed pedelecs krijgen eindelijk fietsvergoeding

18.05.2017 - Jef Van den Bergh

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het is eindelijk zover: eigenaars van een snelle elektrische fiets zullen ook in aanmerking komen voor een fietsvergoeding. De ministerraad heeft...

De Kamer

Naar een eerlijke onderhoudsplicht

25.04.2017 - Nahima Lanjri

De wetgeving inzake terugvordering bij de kinderen, wanneer het OCMW tussenkomt in de dagprijs van een woonzorgcentrum, bestaat al lang. Wat het wetsvoorstel nu beoogt is geen verstrenging van de...

De Kamer

CD&V zet in op een leefbare dagbladhandel

20.04.2017 - Griet Smaers

De resolutie die door CD&V-Kamerlid Griet Smaers werd ingediend ter ondersteuning van de dagbladhandel, werd goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer. Smaers vraagt aan de federale...

De Kamer

Mantelzorgstatuut voor zelfstandigen kent vlotte start

12.04.2017 - Leen Dierick

Eind 2015 vond de invoering van het statuut van mantelzorger voor zelfstandigen plaats. Dit statuut steunt de zelfstandige die tijdelijk zijn of haar activiteit moet stopzetten of terugschroeven...

De Kamer

Nog te vaak mensenhandel door prostitutie

12.04.2017 - Koen Geens, Els Van Hoof

Uit cijfers die CD&V Kamerlid Els Van Hoof opvroeg bij minister van Justitie, Koen Geens (CD&V) blijkt dat er tussen 2010 en 2015 maar liefst 1446 beklaagden voor seksuele uitbuiting voor de...

De Kamer

Eindelijk nieuw en evenwichtig statuut voor pleegzorgers op komst

14.02.2017 - Sonja Becq

Vandaag, op dinsdag 14 februari, keurt de Kamercommissie Justitie het nieuwe statuut voor pleegzorgers goed. “De nieuwe regeling houdt het evenwicht tussen het vrijwaren van de rechten van ouders...