Brussels Parlement

"En nu breed overleggen over toekomstige invulling Parking C"

30.01.2018 - Paul Delva, Brigitte Grouwels

Brusselse CD&V-fractieleden Brigitte Grouwels en Paul Delva reageren op weigering omgevingsvergunning voor Eurostadion. "Het Eurostadion was voor ons geen doel op zich. Wat voor ons wel telt, is...

Brussels Parlement

Eindelijk vooruitgang in ontwikkeling site Schaarbeek-vorming

24.01.2018 - Brigitte Grouwels

Brussels parlementslid Brigitte Grouwels tevreden dat er eindelijk iets lijkt te bewegen in dit dossier   “De Brusselse Regering is opnieuw in gesprek met de federale overheid over de...

Brussels Parlement

Naar een sterkere controle van het rijbewijs bij MIVB-chauffeurs

18.12.2017 - Paul Delva

Alle MIVB-chauffeurs moeten beschikken over een geldig rijbewijs. Indien een MIVB-chauffeur een rijverbod krijgt omwille van een overtreding buiten de diensturen, dan dient hij of zij dit te...

Brussels Parlement

Brusselse CD&V-prioriteiten voor 2018: veiligheid, mobiliteit en economie

15.12.2017 - Paul Delva, Brigitte Grouwels

Vandaag keuren de leden van het Brussels Parlement de begroting van het gewest en de GGC goed. Hierbij vraagt de CD&V-fractie o.a. naar (i) eenheid van leiding in het veiligheidsbeleid, (ii)...

Brussels Parlement

Religieuze erediensten hebben wel een plaats op de VRT

7.12.2017 - Brigitte Grouwels

Ik ga niet akkoord met Sven Gatz, Vlaams minister van Media, die de uitzending van religieuze erediensten op de VRT wil afschaffen.   Die religieuze erediensten op de VRT zijn erg populair, niet...

Brussels Parlement

Reflectie bij de rellen in onze stad

26.11.2017 - Paul Delva

De rellen die we in Brussel de laatste dagen - en ook gisteren - meemaakten, zijn natuurlijk onduldbaar. Drie bedenkingen hierbij: - de terminologie ‘amokmakers’, ‘herrieschoppers’, ‘vandalen’,...

Brussels Parlement

Vanaf komend academiejaar extra voorzieningen voor buitenlandse studenten in Brussel

23.11.2017 - Brigitte Grouwels

De Brusselse Regering zal vanaf volgend academiejaar bijkomende faciliteiten voorzien voor buitenlandse studenten in Brussel. Dat blijkt uit het antwoord van minister-president Rudi Vervoort op...

Brussels Parlement

Minister Jan Jambon, toon nu eens eindelijk 5 seconden politieke moed!

20.11.2017 - Brigitte Grouwels

De Brusselse afdeling van N-VA laat weten dat een eventuele deelname aan de Brusselse Regering afhangt van een fusie van de Brusselse politiezones.   Net zoals CD&V al veel langer doet, toont nu...

Brussels Parlement

PAUL DELVA (CD&V): Ook het Brussels Parlement tracht de doodstraf van VUB-prof Djalali te verhinderen

16.11.2017 - Paul Delva

CD&V, SP.A., PS, MR, Défi, CDH, Ecolo, Open VLD, Groen en NVA* hebben op initiatief van Paul Delva (CD&) vandaag met spoed een resolutie in het Brussels Parlement in overweging laten nemen om te...

Brussels Parlement

Brusselse ambtenaren bij de jongste van het land

13.11.2017 - Paul Delva

Uit een antwoord op een schriftelijke vraag die Paul Delva (CD&V) aan bevoegd staatssecretaris Fadila Laanan stelde, blijkt dat de Brusselse ambtenaren bij de jongste van het land horen. Iets meer...

Brussels Parlement

Rellen maken nogmaals duidelijk dat Brussel nood heeft aan 1 politiezone

13.11.2017 - Brigitte Grouwels

Zaterdagavond 11 november leek de zone rond de Beurs wel herschapen in een oorlogsgebied. De balans bij de politie was dan ook zwaar: liefst 22 agenten raakten gewond. Ik ben werkelijk gechoqueerd...

Brussels Parlement

Docks Bruxsel concurreert met de binnenstad

10.11.2017 - Paul Delva

Docks Bruxsel bestaat ondertussen 1 jaar. Minister van economie, Didier Gosuin (Défi), bestelde in januari 2017 een studie over de impact van het winkelcentrum Docks Bruxsel. Uit die studie moest...