Eindelijk een fietsvergoeding voor elke werknemer.

De sociale partners hebben een belangwekkend advies uitgebracht en een CAO overeengekomen voor het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer. Een belangrijk element daarin is de veralgemening van de fietsvergoeding voor alle werknemers! Bijna 5 jaar na zijn eerste pleidooien hiervoor in het federale parlement, is cd&v-verkeersspecialist Jef Van den Bergh erg tevreden met deze doorbraak. 

Seniorentarieven NMBS worden aantrekkelijker, ook vóór 9u

Federaal parlementslid Jef Van den Bergh (cd&v) vraagt in de commissie Mobiliteit vandaag om duidelijkheid over de tarieven van treintickets voor senioren aan minister van Mobiliteit Georges Gilkinet.