Gepubliceerd

Tags

wonen

Deel dit standpunt

Cd&v gaat voor kwalitatieve, aangepaste en betaalbare huisvesting. Wonen is een basisrecht voor ieder gezin, iedere burger. Vele mensen dromen van een eigen woning. Vanuit het beleid willen we die droom, net zoals een kwalitatieve huurmarkt, ondersteunen. We zijn voorstander van gemengde projecten, waarbij overheid en private sector samen aanbod realiseren. Wie er recht op heeft, moet terecht kunnen in een sociale woning. Wie er op wacht, moet maximaal worden geïnformeerd, ondersteund en ontzorgd bij de toekenning van een huurpremie (4 jaar op wachtlijst) of subsidie (verhuis van slechte naar aangepaste woning). Ook voor studenten moet er voldoende aanbod zijn. Studeren is een basisrecht en betaalbare koten zijn daarbij onontbeerlijk.

Een creatieve blik op wonen betekent werken aan een pact tussen wonen, energie en zorg. Een gezond leefklimaat en energiezuinige woningen dragen bij aan de klimaatdoelstellingen én betaalbare huisvesting. Een goed aanbod aan woningen, aangepast aan zorgnoden, geeft mensen de kans om hun zelfstandigheid te bewaren en te blijven wonen in de vertrouwde omgeving. Wie ondanks een zorgnood graag in de eigen woning wil blijven wonen, moet dit dankzij woningaanpassingen ook zoveel mogelijk kunnen. Daar gaan we voluit voor. Ook in de sociale huisvesting moeten door de woonmaatschappijen voldoende aangepaste woningen kunnen worden gerealiseerd.

Via lokale taskforces brengen we alle spelers uit het bredere domein van wonen samen (besturen, projectontwikkelaars, woonmaatschappijen, ocmw’s, welzijnsactoren, …). Het doel? Gecoördineerd de woonproblematiek aanpakken en concrete en haalbare oplossingen uitwerken. Hierbij wordt voorzien in een voldoende aanbod aan sociale huurwoningen, afgestemd op de lokale noden en met oog voor de huisvestingsbehoeften van precaire doelgroepen. Nieuwe woonvormen moeten worden geëxploreerd, ondersteund en juridische hinderpalen weggewerkt. Dit zowel voor gemeenschappelijk wonen (cohousing, woningdelen, zorgwonen), maar ook voor tiny houses en andere woonvormen als community land trusts en assistentiewoningen. Zij dragen allen bij tot het uitoefenen van het woonrecht van iedereen in de samenleving.

Gerelateerde standpunten

Terug naar alle standpunten

Related news

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.