Samenwerking met middenveld

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Bij cd&v staan we voor openheid, transparantie en een sterke samenwerking met het middenveld voor een betere toekomst.

Voor de verkiezingscampagne benaderen veel bedrijven en organisaties uit het middenveld (beroepsorganisaties, koepels van verenigingen, belangenorganisaties, etc…) onze partij om hun standpunten kenbaar te maken. Dat behoort tot hun kerntaken en kunnen we alleen maar toejuichen. Cd&v ontvangt veel van deze organisaties en neemt actief deel aan dit overleg. We communiceren hier openlijk over. Maar waarom doen we dit eigenlijk?

Cd&v ziet het middenveld als een essentiële partner bij het vormen van onze samenleving en het versterken van sociale cohesie en solidariteit. Goede communicatie en transparantie tussen cd&v en het middenveld vinden wij van groot belang. Daarom hebben we besloten om een register openbaar te maken en hierover te communiceren. Op deze manier tonen we ons vertrouwen in het middenveld en erkennen we hun werk en politieke rol.

In een politieke omgeving waar autonome organisaties vaak met argwaan worden bekeken, zet cd&v in op vertrouwen. We verzetten ons tegen pogingen om het middenveld te vervreemden en richten ons juist op het versterken van onze banden met hen. We zijn trots op onze connecties binnen het middenveld en willen dit benadrukken.

Het middenveld heeft een unieke capaciteit om oplossingen en initiatieven te bedenken die maatschappelijke problemen kunnen aanpakken. Ze hebben voeling met de verschillende delen van de samenleving en kunnen snel mogelijke problemen detecteren. Ze hebben hun vinger aan de pols van de samenleving en kunnen mogelijke problemen snel detecteren. Bij cd&v waarderen en ondersteunen we deze rol door het middenveld een vruchtbare grond te bieden waarin hun ideeën kunnen gedijen.

Een transparant register van contacten met organisaties.

Bij cd&v maken we de gevoerde memorandagesprekken openbaar. Op deze manier versterken we transparantie en open communicatie. We laten duidelijk zien dat we het middenveld niet alleen waarderen, maar ook nodig hebben om samen oplossingen te vinden.

Gerelateerde standpunten

Terug naar alle standpunten

Related news

Een transparant register van contacten met organisaties: juli & augustus

Cd&v ziet het middenveld als een essentiële partner bij het vormen van onze samenleving en het versterken van sociale cohesie en solidariteit. Goede communicatie en transparantie tussen cd&v en het middenveld vinden wij van groot belang. Daarom hebben we besloten om een register openbaar te maken en hierover te communiceren. Op deze manier tonen we ons vertrouwen in het middenveld en erkennen we hun werk en politieke rol.

Een transparant register van contacten met organisaties: april & mei

Cd&v ziet het middenveld als een essentiële partner bij het vormen van onze samenleving en het versterken van sociale cohesie en solidariteit. Goede communicatie en transparantie tussen cd&v en het middenveld vinden wij van groot belang. Daarom hebben we besloten om een register openbaar te maken en hierover te communiceren. Op deze manier tonen we ons vertrouwen in het middenveld en erkennen we hun werk en politieke rol.

Een transparant register van contacten met organisaties: juni

Cd&v ziet het middenveld als een essentiële partner bij het vormen van onze samenleving en het versterken van sociale cohesie en solidariteit. Goede communicatie en transparantie tussen cd&v en het middenveld vinden wij van groot belang. Daarom hebben we besloten om een register openbaar te maken en hierover te communiceren. Op deze manier tonen we ons vertrouwen in het middenveld en erkennen we hun werk en politieke rol.