Stikstof

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

De Vlaamse regering heeft recentelijk een belangrijke horde genomen in het tot stand komen van een nieuw stikstofplan. Dit was nodig om de natuurkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren én perspectief te bieden aan onze landbouwers. Cd&v heeft hard gestreden om perspectief te bieden aan jonge boeren en het is ons gelukt.

Stikstof vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Onze stikstofuitstoot moet tegen 2030 gehalveerd worden. Elke sector moet hier inspanningen voor leveren, ook de landbouw. Daarom vragen we aan de landbouwsector om zijn stikstofuitstoot aanzienlijk te reduceren. Dit is een grote, en tegelijk noodzakelijke, inspanning om onze ecologische duurzaamheid te verhogen. Maar bedrijven moeten ook economisch leefbaar blijven en voedsel van hier moet betaalbaar blijven. Daarom was het belangrijk om rechtszekerheid te bieden aan landbouwers om de nodige investeringen te kunnen doen. Naast al de inspanningen van onze landbouwers verwachten we ook een degelijk beheer van onze natuur.

Zonder deze belangrijke horde in het stikstofplan hadden we onze landbouwers en heel de economie in grote onzekerheid gebracht. Wij focusten op het perspectief bieden aan onze jonge boeren, om de toekomst van de landbouw in Vlaanderen te verzekeren. Slechts 12% van de landbouwers ouder dan 50 jaar heeft een opvolger. Dat brengt niet alleen de toekomst van onze voedselvoorziening in gevaar, maar het raakt ook aan de ziel van Vlaanderen.

Het stikstofdossier is een bijzonder technisch dossier, maar ook een menselijk dossier. Sommigen zien enkel de cijfertjes in de Excel-tabel, maar wij niet. Achter elke maatregel en elke zin in het stikstofplan gaan individuele gezinnen schuil. Onze ministers in de Vlaamse Regering hebben er alles aan gedaan om tot goede afspraken te komen.  En met resultaat, er is een politiek akkoord gesloten om de twee bijstellingen rond de vergunbaardheisdrempel en het extern salderen te bekomen.

Dat ‘extern salderen’ betekent dat als een boer stopt, dat een deel van zijn dieren door een buur kan overgenomen worden om te groeien of om de eigen inspanning te realiseren. Salderen is zo een manier om de natuurlijke uitvloei van oudere boeren in de landbouwsector mee in rekening te nemen en ontwikkeling voor jonge boeren mogelijk te maken Het stikstofdecreet wordt pas goedgekeurd éénmaal er duidelijkheid over alle elementen.

Zo kan de zorg voor onze planeet en de toekomst van onze landbouw hand in hand gaan.

Gerelateerde standpunten

Terug naar alle standpunten