Kinderopvang

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Kinderen verdienen op elk moment een veilige, warme omgeving en de beste zorgen. In Vlaanderen kunnen we rekenen op duizenden kinderbegeleiders, onthaalouders en verantwoordelijken die dag in en uit het beste geven van zichzelf om te zorgen voor onze allerkleinsten. Elke dag weer ontlasten deze mensen duizenden ouders en stellen ze hen in staat om te gaan werken, een opleiding te volgen…

Het is opvallend dat in Vlaanderen kinderen al op heel jonge leeftijd naar de kinderopvang gaan. Iets meer dan 50% van de 0-jarigen maakt in Vlaanderen gebruik van de kinderopvang. Ter vergelijking, is dat in Zweden iets minder dan 10%. Daarnaast spenderen onze kinderen gemiddeld genomen ook meer tijd in de opvang dan kinderen in andere landen van dezelfde leeftijd.

Net daarom is kwalitatieve kinderopvang van enorm belang. Opvang van goede kwaliteit kan bovendien de pedagogische ontwikkeling van het kind stimuleren en het kind zo alle kansen bieden. Daar kunnen we bij cd&v alleen maar achter staan. Verder biedt de professionele kinderopvang kinderen die opgroeien in een kwetsbaar gezin ook op sociaal vlak vele voordelen.

Ouders die hun kind(eren) naar de opvang sturen, krijgen bovendien tot 15,70 euro belastingvermindering per dag per kind. Zo ondersteunen we alle ouders – ook zij met een lager inkomen.

Het versterken van en verder investeren in de kinderopvangsector is voor cd&v van cruciaal belang. De toekomst van onze kinderen is van onschatbare waarde voor onze gemeenschap. Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is er in geslaagd veel extra middelen te voorzien voor de kinderopvang. Dat is meer dan nodig om de kwaliteit te blijven garanderen. In totaal zullen we vanaf volgend jaar bijna 900 miljoen euro  investeren in kinderopvang. In overleg met ouders en de kinderopvangsector blijven we de vinger aan de pols houden om de allerbeste start te voorzien voor alle onze kinderen.  

Gerelateerde standpunten

Terug naar alle standpunten

Related news

‘Voorzorgsbeginsel’ in kinderopvang nu ook decretaal vastgelegd.

Op basis van de aanbevelingen van de Parlementaire Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits enkele wijzingen in het decreet over de opvang van baby’s en peuters juridisch laten vastleggen.

Aantal persoonsvolgende budgetten is op vijf jaar tijd met 18% gestegen

In 2022 ondersteunde de Vlaamse overheid meer dan 100.000 mensen met een handicap. De vraag naar ondersteuning neemt ook steeds meer toe.