Gemeentefonds

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Er is een rechtvaardigere verdeling nodig vanuit het Gemeentefonds. Landelijk Vlaanderen mag niet vergeten worden. 

Gemeentefonds

De Vlaamse overheid ondersteunt met het Gemeentefonds onze steden en gemeenten. Het Gemeentefonds is daardoor een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de lokale besturen en moet gemeenten helpen om, onder meer, een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden aan de burgers. Alleen wordt het Gemeentefonds niet rechtvaardig verdeeld, de onderlinge verschillen tussen gemeenten zijn te groot. De grote steden krijgen disproportioneel veel geld, en de dorpen te weinig.

Mensen in landelijk Vlaanderen voelen zich verwaarloosd. Het subsidieregister geeft hen gelijk. Een grootstad als Antwerpen of Gent krijgt per inwoner vijf keer zoveel middelen als de Denderstreek, terwijl deze regio ook met grote uitdagingen kampt. Een stad als Leuven ontvangt per inwoner dubbel zoveel middelen dan Tienen en liefst 4,5 keer meer dan Tervuren. Wie buiten de stad woont, krijgt daardoor het gevoel dat er te weinig aandacht naar zijn problemen gaat. Onze partij pleit voor een rechtvaardigere verdeling vanuit het Gemeentefonds over de steden en gemeenten, want als Daensisten staan we niet toe dat mensen zich vergeten voelen.

Plattelandsfonds en Open Ruimtefonds

Cd&v strijdt al jaren voor landelijk Vlaanderen. Onze partij heeft in het verleden het Plattelandsfonds en de bijkomende financiering voor de open ruimte gerealiseerd, net om ervoor te zorgen dat landelijke gemeenten niet vergeten worden. De Vlaamse regering ondersteunt met het Plattelandsfonds projecten van plattelandsgemeenten met een beperkte fiscale draagkracht.

De bijkomende financiering voor open ruimte moet gemeenten helpen om in te zetten op het behoud van  open ruimte, parken, bossen en weilanden.

 

Er moet een eerlijke verdeling komen van alle middelen. De uitdagingen op vlak van samenleven, klimaat en economie zijn ook buiten de centrumsteden groot. Daarom strijden wij voor een eerlijke verdeling van de middelen en respect voor landelijk Vlaanderen zodat iedereen in Vlaanderen kan genieten van kwalitatieve dienstverlening, infrastructuur en mobiliteit.

Gerelateerde standpunten

Terug naar alle standpunten