Energietransitie: haalbaar en betaalbaar

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

De energietransitie zal pas slagen als we ook rekening houden met het maatschappelijk draagvlak. Haalbaarheid en betaalbaarheid zijn daarbij de sleutelwoorden.

We houden daarom de btw op elektriciteit en aardgas op 6 procent voor gezinnen. De accijnshervorming laat ons toe basisverbruik aan een lager tarief te belasten en groter verbruik aan een hoger tarief, zoals bij de waterfactuur. Verder kunnen in de toekomst de accijnzen dalen om prijsstijgingen op te vangen en af te remmen. We hanteren hiervoor de energienorm, waarbij we erover waken dat prijsverschillen met de buurlanden die niet te verantwoorden zijn, worden aangepakt. Zo beschermen we de concurrentiepositie van onze ondernemingen en de koopkracht van de huishoudens.

Voor cd&v blijft het sociaal tarief voor gas en elektriciteit noodzakelijk om de meest kwetsbaren te beschermen tegen de stijgende energieprijzen. Maar het verschil vandaag is te groot tussen zij die er recht op hebben en zij die er geen recht op hebben. Het sociaal tarief mag geen aanzet zijn tot inactiviteitsval. Wij pleiten dan ook voor een snelle hervorming van het sociaal tarief via een getrapt systeem. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de tussenkomst. Bovendien moeten sociaaltariefklanten in de eerste plaats kansen krijgen om de eigen woning energiezuiniger te maken bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen.

We moeten altijd aandacht blijven besteden aan ontzorging en trajectbegeleiding, in het bijzonder in het renovatiebeleid. Dat vergt maatwerk en een lokale aanpak. We versterken het huidige beleid met verhoogde budgetten (premies en leningen) voor de renovaties na verwerving van een woning of appartement. We maken de steun afhankelijk van het inkomen, waarbij we vooral de lagere en middeninkomens ondersteunen.

Gerelateerde standpunten

Terug naar alle standpunten