ZOEKRESULTATEN VOOR 'KONING FIETS'

Workshops

Tussen 10u en 15u voorzien we een heel gevarieerd aanbod van workshops. Stel zelf je programma samen. Volg zeker een ‘Mosterd’-workshop en de workshop over de nieuwe lokale afdelingswebsites. Vergeet niet om tussen 12u en 14u tijd te voorzien voor de lunch.

Mosterd proeven | Mosterd...

Fietsdeal: CD&V’ers gaan voor fietsgemeenten #koningfiets

Ieder jaar blazen Wouter Beke en Jo Vandeurzen met de Limburgse militanten verzamelen bij de start van het politieke werkjaar. Deze editie stond volledig in het teken van Koning Fiets.

 “Op ons Nieuwe WIJ-congres eind vorig jaar lanceerden we Koning Fiets. Kiezen voor de fiets is kiezen voor beweging, het klimaat,...

Nood aan fast lane voor elektrisch vervoer

Met 36% heeft de transportsector het grootste aandeel in de totale Vlaamse uitstoot van broeikasgassen. Naast vrachtwagens zijn zeker ook de vele auto’s die op onze Vlaamse wegen rondrijden hier mee verantwoordelijke voor. “Daarom heeft het parlement in haar resolutie voor een sterk Vlaams...

Respons: permanente evenwichtsoefening

Zelfs vóór de verkiezingsuitslag van de VS was het al duidelijk: het is te kort door de bocht te veronderstellen dat de publieke consensus om klimaatschade te vermijden, even breed is als die voor de afschaffing van de slavernij. Die laatste heeft in de VS destijds een burgeroorlog uitgelokt die meer dan een...

Eigenaars speed pedelecs krijgen eindelijk fietsvergoeding

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het is eindelijk zover: eigenaars van een snelle elektrische fiets zullen ook in aanmerking komen voor een fietsvergoeding. De ministerraad heeft dat zonet beslist. Sinds de nieuwe wetgeving van oktober 2016 worden speed pedelecs als een aparte categorie beschouwd en niet langer als &lsquo...

Van automobiliteit naar duurzame mobiliteit

Ons gezamenlijk mobiliteitsgedrag moet efficiënter, duurzamer en veiliger. Ons eigen gedrag is nog vaak in tegenspraak hiermee. We nemen de auto ook wanneer dit niet nodig is of we overtreden tegen beter weten in de verkeersregels. Willen we een transitie naar een efficiënte, duurzame en veilige mobiliteit...

Ook fietsvergoeding voor snelle elektrische fietsen

De jongste jaren kopen steeds meer mensen een “speed pedelec” aan. Dat is een elektrische fiets die snelheden tot 45 kilometer per uur kan halen. Momenteel is het onduidelijk of dergelijke tweewielers in aanmerking komen voor een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer. Sommige werkgevers geven wel een...

Fietsplan is goede eerste stap, maar #koningfiets verdient meer ambitie

CD&V lanceerde eerder deze week zelf een eerste luik van haar engagement ten aanzien van de fiets. De partij evalueerde het fietsplan van de minister van Mobiliteit dan ook met dat document bij de hand. Er is overlegd met zeer veel actoren uit het fietsveld. Het is positief dat ook de N-VA het belang van het...

Voorkeursroutes drie tramverbindingen Vlaams-Brabant goedgekeurd

Op voorstel van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits keurde de Vlaamse regering drie tramtracés van het Brabantnet goed, die prioritair worden uitgewerkt. Hiermee krijgen de mensen uit de betrokken gemeenten duidelijkheid over het tracé waar de tram zal rijden. De vervolgstudies voor de concrete...

Oosterweel blijft eerste keuze

De specialisten Mobiliteit van de Vlaamse CD&V-fractie (Dirk de Kort, Griet Smaers, Karin Brouwers, Els Kindt en Caroline Bastiaens) verheugen zich over het feit dat de derde Scheldekruising, koninginnenstuk van het masterplan 2020, langzaam maar zeker definitief vorm krijgt. Het vierde voortgangsrapport, dat vandaag in de commissie...

Hinder Brusselse Zomerwerven blijft beperkt

Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, heeft vanmiddag samen met haar administratie Mobiel Brussel een overzicht gegeven van 16 zomerwegwerkzaamheden op gewestwegen, die tussen juni en september in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen plaatsvinden. “Aangezien er komende zomer...

Meer dan 830 miljoen euro voor Brusselse mobiliteit in 2013

Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Vervoer, Openbare Werken en Haven van Brussel, heeft gisteren in de commissie infrastructuur van het Brussels parlement toelichting gegeven bij haar begroting voor 2013. Na de toelichting van de minister keurde de commissie deze begroting goed. In vergelijking met 2012 ziet minister...