ZOEKRESULTATEN VOOR 'KONING FIETS'

Fietsdialoog

De Fietsdeal is pas écht rond wanneer concrete, efficiënte en betaalbare acties op maat van de eigen stad of gemeente opgelijst zijn. We werken bewust bottom up, omdat de mensen in jouw stad of gemeente beter dan wie ook weten wat er bij jullie nodig is om de fiets de plaats te geven die hij...

CD&V wil versneld werk maken van conflictvrije kruispunten

De commissie mobiliteit en openbare werken van het Vlaams Parlement besprak de fietsveiligheid op de openbare weg, een brandend actueel thema na enkele tragische ongevallen in Antwerpen de voorbije weken. Ook KBC laat weten steeds meer fietsongevallen in haar verzekeringsaangiften woon-werkverkeer te zien opduiken. “Meer en...

Fietsvergoeding voor speed pedelecs is een feit

In de plenaire vergadering van de Kamer is de fietsvergoeding voor speed pedelecs definitief goedgekeurd. CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh is heel tevreden dat het er nu effectief van komt. Een jaar geleden diende hij een wetsvoorstel in en bleef hij het dossier op de politieke agenda zetten. “Met deze beslissing geven we...

Fietsdeal

We staan met zijn allen teveel in de file, zelfs tot in onze dorps- en stadskernen. Dat kost handenvol geld, legt beslag op onze vrije tijd, en is een ramp voor onze leefomgeving. CD&V kiest daarom radicaal voor het alternatief: Koning Fiets. Goedkoop, snel, gezond, klimaatvriendelijk en bevorderend voor het sociaal...

Koning Fiets

[{"type":"text_link","data":{"title":"Nieuws","body":"

Volg de verovertocht van Koning Fiets op de voet. Lees hier alles over onze fietsgerelateerde initiatieven.","link":[{"type":"external","path":"https:\/\/www.cdenv.be\/standpunten\/thema-koning-fiets\/","title":"Nieuws Koning Fiets","target":"_self"}]}},{"type":"image_link","data":{"...

Workshops

Tussen 10u en 15u voorzien we een heel gevarieerd aanbod van workshops. Stel zelf je programma samen. Volg zeker een ‘Mosterd’-workshop en de workshop over de nieuwe lokale afdelingswebsites. Vergeet niet om tussen 12u en 14u tijd te voorzien voor de lunch.

Mosterd proeven | Mosterd...

Fietsdeal: CD&V’ers gaan voor fietsgemeenten #koningfiets

Ieder jaar blazen Wouter Beke en Jo Vandeurzen met de Limburgse militanten verzamelen bij de start van het politieke werkjaar. Deze editie stond volledig in het teken van Koning Fiets.

 “Op ons Nieuwe WIJ-congres eind vorig jaar lanceerden we Koning Fiets. Kiezen voor de fiets is kiezen voor beweging, het klimaat,...

Nood aan fast lane voor elektrisch vervoer

Met 36% heeft de transportsector het grootste aandeel in de totale Vlaamse uitstoot van broeikasgassen. Naast vrachtwagens zijn zeker ook de vele auto’s die op onze Vlaamse wegen rondrijden hier mee verantwoordelijke voor. “Daarom heeft het parlement in haar resolutie voor een sterk Vlaams...

Respons: permanente evenwichtsoefening

Zelfs vóór de verkiezingsuitslag van de VS was het al duidelijk: het is te kort door de bocht te veronderstellen dat de publieke consensus om klimaatschade te vermijden, even breed is als die voor de afschaffing van de slavernij. Die laatste heeft in de VS destijds een burgeroorlog uitgelokt die meer dan een...

Eigenaars speed pedelecs krijgen eindelijk fietsvergoeding

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het is eindelijk zover: eigenaars van een snelle elektrische fiets zullen ook in aanmerking komen voor een fietsvergoeding. De ministerraad heeft dat zonet beslist. Sinds de nieuwe wetgeving van oktober 2016 worden speed pedelecs als een aparte categorie beschouwd en niet langer als &lsquo...

Van automobiliteit naar duurzame mobiliteit

Ons gezamenlijk mobiliteitsgedrag moet efficiënter, duurzamer en veiliger. Ons eigen gedrag is nog vaak in tegenspraak hiermee. We nemen de auto ook wanneer dit niet nodig is of we overtreden tegen beter weten in de verkeersregels. Willen we een transitie naar een efficiënte, duurzame en veilige mobiliteit...

Ook fietsvergoeding voor snelle elektrische fietsen

De jongste jaren kopen steeds meer mensen een “speed pedelec” aan. Dat is een elektrische fiets die snelheden tot 45 kilometer per uur kan halen. Momenteel is het onduidelijk of dergelijke tweewielers in aanmerking komen voor een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer. Sommige werkgevers geven wel een...