Rechten van holebi’s en transgenders zijn ook mensenrechten: hierop kunnen nooit toegevingen worden gedaan

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

REACTIE VAN HET CD&V REGENBOOGNETWERK OP DE ZUSTERBAND TUSSEN PUURS-SINT-AMANDS EN HET POOLSE DEBIÇA

Voor het Regenboognetwerk van CD&V zijn rechten van holebi’s en transgenders ook mensenrechten. Hierop kunnen nooit toegevingen worden gedaan. In dat opzicht betreurt het CD&V Regenboognetwerk dat Vlaamse steden gemeenten zusterbanden blijven onderhouden met lokale besturen in het buitenland die LGBTQ+ -rechten schenden. 

Dat geldt ook voor Puurs-Sint-Amands. Het Regenboognetwerk heeft contact opgenomen met de burgemeester om meer toelichting te krijgen bij de situatie. De beslissing over het behouden van de zusterband en onder welke voorwaarden dit kan wordt pas genomen op de gemeenteraad in februari. Toch viel er deze week al bij quasi alle partijen in de gemeenteraad op te tekenen dat de zusterband behouden kan blijven na de gesprekken die hebben plaatsgevonden en de verklaring die de burgemeester van Debiça schriftelijk heeft overgemaakt, waarin hij de individuele rechten en vrijheden van elke individu benadrukt. 

Het Regenboognetwerk van CD&V vraagt om niet enkel uit te gaan van de verklaringen van de burgemeester van Debiça, maar om ook zicht te krijgen op de concrete impact van het 'charter' dat de lokale overheid in Polen heeft aangenomen, en de situatie van LGBTQ+ -personen ter plekke. Het CD&V Regenboognetwerk vindt het een goede zaak dat burgemeester Van den Heuvel samen met Vlaamse holebi- en transgenderkoepel çavaria deze impact bekijken. Het CD&V Regenboognetwerk vraagt dat deze impact een voorwaarde vormt voor het behouden van de zusterband, bijvoorbeeld door contact te leggen met lokale Poolse LGBT-organisaties. 

Het CD&V Regenboognetwerk erkent dat het onderhouden van contact met een zusterstad de lokale situatie van LGBTQ-personen ten goede kan komen. Ook voor de LGBT-gemeenschap in Debiça zijn hier nog kansen via de zusterband met Puurs-Sint-Amands. Maar wanneer de rechten van LGBTQ-personen blijven geschonden worden en interventies niets uithalen, heeft een zusterband geen zin meer. In dat geval moet deze voor het CD&V Regenboognetwerk doorbroken worden, ongeacht andere afwegingen die gemaakt worden. 

Het CD&V Regenboognetwerk is wel tevreden dat Puurs-Sint-Amands het gesprek met het bestuur van Debiça is aangegaan over dit thema. Vorig voorjaar heeft het CD&V Regenboognetwerk alle Vlaamse burgemeesters nog aangemoedigd om Poolse en Hongaarse zustersteden aan te schrijven om de lokale situatie van LGBTQ-personen aan te kaarten. Het gesprek tussen Puurs-Sint-Amands en Debiça is hier het gevolg van. 

CD&V blijft het ondertussen op Vlaams, federaal en Europees vlak opnemen voor de rechten van LGBTQI+ personen, getuige de vele initiatieven van CD&V-parlementsleden en -ministers. 

>> Meer initiatieven en info over gelijke kansen en diversiteit  

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.