Rechten van holebi’s en transgenders zijn ook mensenrechten: hierop kunnen nooit toegevingen worden gedaan

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

REACTIE VAN HET CD&V REGENBOOGNETWERK OP DE ZUSTERBAND TUSSEN PUURS-SINT-AMANDS EN HET POOLSE DEBIÇA

Voor het Regenboognetwerk van CD&V zijn rechten van holebi’s en transgenders ook mensenrechten. Hierop kunnen nooit toegevingen worden gedaan. In dat opzicht betreurt het CD&V Regenboognetwerk dat Vlaamse steden gemeenten zusterbanden blijven onderhouden met lokale besturen in het buitenland die LGBTQ+ -rechten schenden. 

Dat geldt ook voor Puurs-Sint-Amands. Het Regenboognetwerk heeft contact opgenomen met de burgemeester om meer toelichting te krijgen bij de situatie. De beslissing over het behouden van de zusterband en onder welke voorwaarden dit kan wordt pas genomen op de gemeenteraad in februari. Toch viel er deze week al bij quasi alle partijen in de gemeenteraad op te tekenen dat de zusterband behouden kan blijven na de gesprekken die hebben plaatsgevonden en de verklaring die de burgemeester van Debiça schriftelijk heeft overgemaakt, waarin hij de individuele rechten en vrijheden van elke individu benadrukt. 

Het Regenboognetwerk van CD&V vraagt om niet enkel uit te gaan van de verklaringen van de burgemeester van Debiça, maar om ook zicht te krijgen op de concrete impact van het 'charter' dat de lokale overheid in Polen heeft aangenomen, en de situatie van LGBTQ+ -personen ter plekke. Het CD&V Regenboognetwerk vindt het een goede zaak dat burgemeester Van den Heuvel samen met Vlaamse holebi- en transgenderkoepel çavaria deze impact bekijken. Het CD&V Regenboognetwerk vraagt dat deze impact een voorwaarde vormt voor het behouden van de zusterband, bijvoorbeeld door contact te leggen met lokale Poolse LGBT-organisaties. 

Het CD&V Regenboognetwerk erkent dat het onderhouden van contact met een zusterstad de lokale situatie van LGBTQ-personen ten goede kan komen. Ook voor de LGBT-gemeenschap in Debiça zijn hier nog kansen via de zusterband met Puurs-Sint-Amands. Maar wanneer de rechten van LGBTQ-personen blijven geschonden worden en interventies niets uithalen, heeft een zusterband geen zin meer. In dat geval moet deze voor het CD&V Regenboognetwerk doorbroken worden, ongeacht andere afwegingen die gemaakt worden. 

Het CD&V Regenboognetwerk is wel tevreden dat Puurs-Sint-Amands het gesprek met het bestuur van Debiça is aangegaan over dit thema. Vorig voorjaar heeft het CD&V Regenboognetwerk alle Vlaamse burgemeesters nog aangemoedigd om Poolse en Hongaarse zustersteden aan te schrijven om de lokale situatie van LGBTQ-personen aan te kaarten. Het gesprek tussen Puurs-Sint-Amands en Debiça is hier het gevolg van. 

CD&V blijft het ondertussen op Vlaams, federaal en Europees vlak opnemen voor de rechten van LGBTQI+ personen, getuige de vele initiatieven van CD&V-parlementsleden en -ministers. 

>> Meer initiatieven en info over gelijke kansen en diversiteit  

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.