Perspectief geven aan kinderen en jongeren moet prioriteit zijn tijdens coronacrisis

Publicatiedatum

Auteur

Benjamin Dalle

Deel dit artikel

De komende jaren komt er structureel extra budget om het jeugdwerk in Vlaanderen te versterken, dat  maakte Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, vandaag bekend in de commissie jeugd van het Vlaams Parlement. Het budget wordt structureel opgetrokken om zowel nieuwe organisaties te ondersteunen maar ook om de bestaande jeugdwerkorganisaties extra financiële mogelijkheden te geven. Daarnaast beklemtoonde de minister dat mentaal welzijn van jongeren een prioriteit is tijdens de huidige crisis. Ook hier neemt de minister initiatief: hij voorziet versterking voor hulp- en communicatielijnen en sommige activiteiten van jeugdwerk blijven mogelijk.” Minister Dalle wil ook influencers betrekken om moeilijke thema’s bespreekbaar te maken.

Vandaag stelde Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, zijn beleidsprioriteiten voor het komende jaar voor in de commissie Jeugd van het Vlaams Parlement. Het versterken van het Vlaamse jeugdwerk staat hierbij centraal. Zo trekt de regering de komende jaren extra budget uit om het jeugdwerk beter te ondersteunen en meer organisaties te erkennen. Concreet wordt er recurrent 1,5 miljoen euro voorzien om de basissubsidie voor nieuwe organisaties te garanderen, maar ook om de reeds erkende organisaties meer financiële ademruimte te geven.

Daarnaast wordt er ook meer dan 600.000 euro recurrent uitgetrokken om nieuw erkende Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden en bovenlokale organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren meer middelen toe te kennen.  De organisaties met een bijzondere opdracht (de zogenaamde bovenbouworganisaties) kunnen rekenen op jaarlijks 171.000 euro extra.

Er is ook extra budget voor de Vlaamse Uitleendienst Kampeermateriaal (60.000 euro) en de jongerenhulplijn Awel en het jongereninformatieplatform Wat Wat kunnen rekenen op jaarlijks extra middelen (in totaal 175.000 euro).

De extra middelen bevestigen het vertrouwen van de minister in het Vlaamse jeugdwerk. “Tijdens de huidige coronacrisis is meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk het Vlaamse jeugdwerk is. Tijdens de zomer waren de kampen een echt lichtpunt in het leven van zoveel kinderen en jongeren. We mogen oprecht fier zijn op wat ze allemaal doen.”

Influencers en corona

De minister had in zijn tussenkomst ook extra aandacht voor de huidige coronasituatie. Heel wat kinderen en jongeren kampen met sombere gedachten door de coronacrisis. De afgelopen week (4 tot 11 november) zag jongeren hulplijn Awel het aantal oproepen met bijna 50% toenemen. Veel jongeren kampen met somberheid, maar ook het aantal contactnames over depressie en zelfs zelfmoordgedachten neemt zorgwekkend toe.

Minister Dalle erkent dat het voor de jongeren op dit moment extra lastig is. “We hebben vanuit de Vlaamse Regering ingezet om de open ruimte niet op slot te doen. Er is nog veel mogelijk: jongeren kunnen nog steeds buiten sporten, buiten komen en elkaar ontmoeten met respect voor de regels.” Toch ziet de minister ook dat steeds meer jongeren het moeilijk hebben. “Voor de kinderen kan het jeugdwerk blijven verder werken, helaas is dat voor +12-jarigen op dit moment niet mogelijk. Het is belangrijk dat ze hun emoties met elkaar kunnen delen.”

De minister wil influencers inschakelen om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. “Op sociale media tonen we ons vaak van onze mooiste kant, het is echt wel oké om ook sombere gedachten met elkaar te delen.”

Samen met Awel wil de minister materiaal aanleveren aan influencers om hier ook initiatief te nemen. Ook ouders spelen hier volgens de minister een belangrijke rol in: “Ouders zijn vaak de beste influencers, ook hen willen we de nodige kapstokken aanleveren om het gesprek thuis op gang te brengen. We moeten allemaal samen door deze crisis. Voldoende perspectief geven aan kinderen en jongeren is echt essentieel."

Minister Dalle in "Vandaag" over mentaal welzijn bij jongeren:

 

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.