Perspectief geven aan kinderen en jongeren moet prioriteit zijn tijdens coronacrisis

Publicatiedatum

Auteur

Benjamin Dalle

Deel dit artikel

De komende jaren komt er structureel extra budget om het jeugdwerk in Vlaanderen te versterken, dat  maakte Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, vandaag bekend in de commissie jeugd van het Vlaams Parlement. Het budget wordt structureel opgetrokken om zowel nieuwe organisaties te ondersteunen maar ook om de bestaande jeugdwerkorganisaties extra financiële mogelijkheden te geven. Daarnaast beklemtoonde de minister dat mentaal welzijn van jongeren een prioriteit is tijdens de huidige crisis. Ook hier neemt de minister initiatief: hij voorziet versterking voor hulp- en communicatielijnen en sommige activiteiten van jeugdwerk blijven mogelijk.” Minister Dalle wil ook influencers betrekken om moeilijke thema’s bespreekbaar te maken.

Vandaag stelde Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, zijn beleidsprioriteiten voor het komende jaar voor in de commissie Jeugd van het Vlaams Parlement. Het versterken van het Vlaamse jeugdwerk staat hierbij centraal. Zo trekt de regering de komende jaren extra budget uit om het jeugdwerk beter te ondersteunen en meer organisaties te erkennen. Concreet wordt er recurrent 1,5 miljoen euro voorzien om de basissubsidie voor nieuwe organisaties te garanderen, maar ook om de reeds erkende organisaties meer financiële ademruimte te geven.

Daarnaast wordt er ook meer dan 600.000 euro recurrent uitgetrokken om nieuw erkende Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden en bovenlokale organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren meer middelen toe te kennen.  De organisaties met een bijzondere opdracht (de zogenaamde bovenbouworganisaties) kunnen rekenen op jaarlijks 171.000 euro extra.

Er is ook extra budget voor de Vlaamse Uitleendienst Kampeermateriaal (60.000 euro) en de jongerenhulplijn Awel en het jongereninformatieplatform Wat Wat kunnen rekenen op jaarlijks extra middelen (in totaal 175.000 euro).

De extra middelen bevestigen het vertrouwen van de minister in het Vlaamse jeugdwerk. “Tijdens de huidige coronacrisis is meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk het Vlaamse jeugdwerk is. Tijdens de zomer waren de kampen een echt lichtpunt in het leven van zoveel kinderen en jongeren. We mogen oprecht fier zijn op wat ze allemaal doen.”

Influencers en corona

De minister had in zijn tussenkomst ook extra aandacht voor de huidige coronasituatie. Heel wat kinderen en jongeren kampen met sombere gedachten door de coronacrisis. De afgelopen week (4 tot 11 november) zag jongeren hulplijn Awel het aantal oproepen met bijna 50% toenemen. Veel jongeren kampen met somberheid, maar ook het aantal contactnames over depressie en zelfs zelfmoordgedachten neemt zorgwekkend toe.

Minister Dalle erkent dat het voor de jongeren op dit moment extra lastig is. “We hebben vanuit de Vlaamse Regering ingezet om de open ruimte niet op slot te doen. Er is nog veel mogelijk: jongeren kunnen nog steeds buiten sporten, buiten komen en elkaar ontmoeten met respect voor de regels.” Toch ziet de minister ook dat steeds meer jongeren het moeilijk hebben. “Voor de kinderen kan het jeugdwerk blijven verder werken, helaas is dat voor +12-jarigen op dit moment niet mogelijk. Het is belangrijk dat ze hun emoties met elkaar kunnen delen.”

De minister wil influencers inschakelen om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. “Op sociale media tonen we ons vaak van onze mooiste kant, het is echt wel oké om ook sombere gedachten met elkaar te delen.”

Samen met Awel wil de minister materiaal aanleveren aan influencers om hier ook initiatief te nemen. Ook ouders spelen hier volgens de minister een belangrijke rol in: “Ouders zijn vaak de beste influencers, ook hen willen we de nodige kapstokken aanleveren om het gesprek thuis op gang te brengen. We moeten allemaal samen door deze crisis. Voldoende perspectief geven aan kinderen en jongeren is echt essentieel."

Minister Dalle in "Vandaag" over mentaal welzijn bij jongeren:

 

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).