Maud Vanwalleghem

Maud Vanwalleghem werd eind september 2021 door de Algemene Vergadering aangeduid als gecoöpteerd senator ter opvolging van Sabine de Bethune.

Maud heeft Brugse roots maar woont al tien jaar in Brussel (Sint-Gillis). Ze studeerde geschiedenis en Arabische studies in Gent en Madrid. Ze maakte haar eerste carrièrestappen bij de internationale ngo, the Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO). Haar taak bestond eruit om als hoofd van de Brusselse afdeling minderheden en niet-erkende staten te vertegenwoordigen bij de Europese instellingen en de Verenigde Naties.

Nadien werd Maud adviseur in het Europees Parlement over thema’s als minderhedenrechten, mensenrechten en gelijke kansen. In 2015 werd ze coördinator en algemeen secretaris van de vrouwenbeweging van CD&V, Vrouw & Maatschappij. Daar focuste ze op beleids- en campagnewerk rond gendergerelateerd geweld, vrouwen in de politiek en sociale kwesties.  

In 2018 werd Maud directeur van de Liga voor Mensenrechten. De organisatie focuste op dossiers als privacy, etnische profilering, de rechten van minderheden en de algemene evenwichtsoefening tussen vrijheid en veiligheid. De afgelopen jaren proefde ze van het ondernemerschap. Als onafhankelijk consultant begeleidt ze non- en social-profit organisaties in hun strategieontwikkeling. 

Maud wil met haar senaatswerk de indrukwekkende lijn van voorgangster Sabine de Bethune verderzetten. Daarbij vormt het fundamenteel respect voor mensenrechten haar kompas.