Maatregelen om reissector en evenementensector doorheen coronacrisis te helpen

Publicatiedatum

Auteur

Nathalie Muylle

Deel dit artikel

Minister van Werk en Economie en Consumente Nathalie Muylle neemt maatregelen om de reissector en  evenementensector te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De coronacrisis heeft een grote impact op de reissector en  de evenementensector. Nathalie Muylle neemt daarom economische maatregelen om de sectoren doorheen deze moeilijke periode te loodsen.

Nathalie Muylle: “Het zijn uitzonderlijke maatregelen die moeten verhinderen dan veel ondernemingen over kop gaan en dat de toekomstige dienstverlening tegenover consumenten in het gedrang komt. Ik kan niet genoeg benadrukken dat deze maatregelen ook in het belang zijn van de consument.”

Wanneer een pakketreis geannuleerd wordt, kunnen organisatoren hun klanten een voucher geven voor het volledige bedrag in plaats van een terugbetaling. De voucher moet minstens een jaar geldig zijn. Organisatoren van evenementen kunnen evenementen naar een latere datum verplaatsen en moeten een klant pas terugbetalen als hij kan aantonen dat hij op de nieuwe datum echt niet kan.

Reissector

Door de massale annuleringen lopen de kosten bij de reissector enorm op. Om de continuïteit van de sector en de dienstverlening voor reizigers te garanderen, neemt minister Muylle volgende maatregelen:

  • een tijdelijke afwijking van de verplichting om de reiziger terug te betalen voor geannuleerde pakketreizen, zowel als de annulering uitgaat van de reiziger zelf als van de reisorganisator. Dit kan enkel op voorwaarde dat de reisorganisator een voucher aflevert voor een gelijke geldelijke waarde die voor minstens één jaar geldig is. Daarmee kan de reiziger een andere pakketreis of reisdiensten aankopen.
  • een verplichting tot dekking van de vouchers die als gevolg van de coronacrisis worden uitgereikt door de insolventieverzekering. Tot nu vielen vouchers niet onder de garantieregeling voor de reissector. In normale omstandigheden voorziet de wetgeving rond pakketreizen dat de consument de overeenkomst met de reisorganisator altijd kan opzeggen. Wanneer de consument daarbij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden kan inroepen, is hij geen schadevergoeding verschuldigd. De reiziger heeft dan recht op integrale terugbetaling van alle betaalde bedragen. De reisorganisator kan eveneens een pakketreisovereenkomst opzeggen. Bij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden moet hij de reis integraal terugbetalen maar hij is in die omstandigheden geen schadevergoeding verschuldigd.

Evenementensector

Vorige week donderdag besliste de regering om alle culturele, festieve, recreatieve en sportieve evenementen af te gelasten tot en met 3 april. Om de continuïteit van de sector en de dienstverlening voor de consument te garanderen, neemt minister Muylle volgende maatregelen:

  • het recht voor de onderneming die een evenement organiseert om tijdelijk niet terug te betalen wanneer hetzelfde evenement op een latere datum binnen een redelijke termijn wordt georganiseerd.
  • een terugbetaling voor de consument als die kan aantonen dat hij in de onmogelijkheid is om op die datum het evenement bij te wonen (bv. ziekte, beroepsredenen).
  • een voldoende tijdsbestek om terug te betalen als het evenement niet later kan worden georganiseerd zodat de terugbetalingen in de tijd kunnen worden gespreid.

In normale omstandigheden moet de klant bij overmachtsituatie zijn verplichting om te betalen niet nakomen. Concreet houdt dit in dat de klant de terugbetaling kan vragen van reeds betaalde sommen. De organisator kan een evenement verplaatsen naar een latere datum, maar de consument kan echter niet verplicht worden het evenement op een alternatieve datum te aanvaarden en heeft in dit geval het recht op de terugbetaling van zijn ticket. Deze situatie zou leiden tot zwaar inkomensverlies en zou heel wat organisaties, van de grote concertorganisatoren tot de kleine theatergezelschappen in ernstige financiële moeilijkheden kunnen brengen.

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.