Persbericht: "Inburgering EU-burgers op de Europese agenda zetten"

11-03-2013

Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes, die vorige week het stijgend aantal immigranten uit Oost-Europa in de commissie Inburgering aankaartte, staat achter het initiatief van Minister Bourgeois om deze problematiek op de Europese agenda te zetten.

 

Uit cijfers van de studiedienst van de Vlaamse Regering blijkt dat in 2010  12900 immigranten uit Oost-Europa zich in Vlaanderen vestigden, meer dan het dubbele van het aantal immigranten uit Turkije en Marokko.

 

Ward Kennes: “Dit stelt het integratie- en inburgeringsbeleid voor nieuwe uitdagingen. Politici mogen niet dezelfde fout maken als in de jaren zestig toen de eerste gastarbeiders naar Europa kwamen. Pas 25 jaar later werden stappen gezet voor een beleid hierrond.”

 

EU-burgers behoren wel tot de doelgroep van het inburgeringsbeleid, maar kunnen volgens de Europese regels niet verplicht worden om een inburgeringstraject te volgen.

 

Ward Kennes: “Dit is zowel voor de samenleving als voor de betrokkenen geen goede zaak. Te vaak speelt de taalachterstand hen parten in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, belanden ze in armoede en nemen ze niet deel aan het sociale leven. Ik sta achter het standpunt dat de minister in zijn antwoord op mijn vraag heeft ingenomen. Europa moet erkennen dat wanneer iemand zijn toekomst in een andere lidstaat wil uitbouwen dit verplichtingen mag meebrengen. Vanzelfsprekend staat dit los van afkomst.

 

Ik steun daarom de initiatieven die Minister Bourgeois neemt om de inburgering van EU-onderdanen op de Europese agenda te zetten. Ook Nederland, Duitsland en Oostenrijk hebben dat trouwens al gedaan.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.