Persbericht. CD&V vraagt garanties voor performante werking Agentschap Inburgering en Integratie

02-10-2017

 

Het Agentschap Integratie en Inburgering speelt een cruciale rol in het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.  Het organiseert inburgeringstrajecten voor nieuwkomers, informeert anderstaligen over cursussen NT, en ondersteunt andere overheden en organisaties bij hun diversiteitsbeleid.

 

Sinds 2015 wordt het Agentschap geconfronteerd met de gevolgen van de asielcrisis. Het was alle hens aan dek om deze verhoogde instroom van asielzoekers te managen. Daartoe werden ook nieuwe personeelsleden aangetrokken. Vandaag heeft het Agentschap Integratie en Inburgering evenwel het ontslag aangekondigd van 170 personeelsleden.

 

Ward Kennes vraagt zich af welke gevolgen dergelijke inkrimping van het personeelsbestand zal hebben voor de werking en de dienstverlening. Hij stelt immers vast dat de grote groep nieuwkomers die tijdens de asielcrisis ons land bereikten, nu pas volop zijn weg naar de inburgerings- en integratiekanalen begint te vinden.  Ward Kennes acht het dan ook niet denkbeeldig dat nieuwe wachtlijsten kunnen ontstaan door een drastische vermindering van het aantal personeelseden.

 

Ward Kennes: “Deze ontslagen komen op het moment dat een grote groep mensen nog steeds op zoek is naar hun plaats in onze samenleving. Er moet absoluut vermeden worden dat er wachtlijsten ontstaan ten gevolge van een inkrimping van het personeelsbestand.  Als er los daarvan toch ontslagen moeten vallen, moet dit gebeuren op een manier die de rechten en verwachtingen van de medewerkers maximaal respecteert. Indien de aantallen dit toelaten, moet voor een collectief ontslag gekozen worden.”

 

Het valt Ward Kennes daarenboven op dat het Agentschap zich, terecht, zeer sterk focust op de inburgeringsproblematiek, maar dat de pijler integratie veel minder uit de verf komt: “De echte integratie begint pas na het inburgeringstraject, in de samenleving zelf. Daar moet voldoende op worden ingezet want een snelle integratie betekent winst voor iedereen: zowel voor de nieuwkomer zelf, maar natuurlijk ook voor de samenleving als geheel die mee de vruchten plukt van de bijdrage die een goed geïntegreerde nieuwkomer kan leveren.”

 

Hij wenst duidelijkheid over de richting die de Vlaamse regering met het Agentschap wil inslaan, en wil ook weten onder welke voorwaarden de aangekondigde ontslagronde zal georganiseerd worden. Hij zal daarover bevoegd minister Homans ondervragen.

 

 

 

    Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

    Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

    Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.