Hoe kunnen verenigingen mee de strijd aanbinden tegen zwerfvuil?

14-06-2018

C van commentaar

De aanpak van zwerfvuil is al vele jaren een van onze prioriteiten; met preventie, afvalprikkers langs de wegen, opruimacties van de technische dienst en de inzet van mobiele camera’s. Wie betrapt wordt, krijgt een GAS-boetes, een factuur voor de opruimkosten en een aanslagbiljet voor de speciale belasting op sluikstorten. Recent sloot de gemeenteraad van Kasterlee zich op voorstel van CD&V aan bij de statiegeldalliantie in de strijd tegen zwerfvuil.

Maar we willen nog een tandje bijsteken en een subsidie invoeren voor erkende verenigingen die zwerfvuil gaan inzamelen langs gemeentelijke wegen (dus niet de gewestwegen). We mikken daarbij op klein afval zoals blikjes, flesjes en verpakkingen die terecht zijn gekomen langs wegbermen, voetwegen, waterlopen en bosranden. Echte sluikstorten van grote materialen dienen de verenigingen niet zelf op te ruimen maar enkel te melden.

Het gemeentebestuur stelt aan de meewerkende verenigingen zwerfvuilzakken, pmd-zakken, prikkers, fluo-hesjes en handschoenen ter beschikking. Ze dienen dan langs een vast traject een zone op te ruimen volgens een bepaalde beeldscore wat concreet betekent dat er gemiddeld maximaal 1 stuk zwerfvuil groter dan 10 cm per 100 lopende meter mag aanwezig zijn. Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de lengte van het traject en bedraagt 100 euro per km opgeruimde weg. Een vereniging kan op deze wijze maximum 1.000 euro per jaar verdienen. Met deze nieuwe subsidie willen we enerzijds de verenigingen een financieel duwtje in de rug geven en anderzijds nog een tandje bijsteken voor een schoon leefmilieu. Ook voor buurtcomités wordt een passend aanbod uitgewerkt om hun woonomgeving netjes te houden.

Ward Kennes

Burgemeester

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.