Hoe geef je inspraak en participatie vorm?

06-12-2018

C van Commentaar. Op 3 januari leggen de gemeenteraadsleden de eed af. Dan kunnen ze aan hun taak beginnen om de volgende 6 jaar de inwoners te vertegenwoordigen en politieke keuzes te maken over budget, projecten, reglementen, belastingen, samenwerkingsverbanden, subsidies en masterplannen. De raadsleden brengen hun naamstemmen, ervaring, opleiding en gedrevenheid mee om op het beleid te wegen. Ze krijgen ook de kans om vorming te volgen om hun mandaat nog beter te kunnen uitoefenen.

De 25 raadsleden zijn de motor van het lokale beleid. Maar dat betekent niet dat onze inwoners, verenigingen of bedrijven gedurende 6 jaar aan de kant kunnen toekijken. De voorbije jaren heeft het CD&V-bestuur de inwoners en het middenveld actief bij het beleid betrokken. In het kader van vergunningen voorziet de wet een inspraakprocedure via bezwaarschriften. Op voorstel van de ambtelijke werkgroep verkeer zijn in veel straten enquêtes gedaan over invoering van blauwe zone, verkeersremmers of éénrichting. Bij grote infrastructuurwerken is in overleg gezocht naar minder-hindermaatregelen.

Zo is uitwerking van masterplan De Met gepaard gegaan met enquêtes en overlegmomenten met de diverse betrokkenen. Voor het masterplan Bloemenwijk zijn de lijnen uitgezet door een stuurgroep van bewoners. Uiteraard zal ook de uitwerking van masterplan Tielen gepaard gaan met heel wat overleg- en inspraakrondes. Waar het nuttig is, maken we hiervoor gebruik van het internet en de elektronische communicatie. Maar de ervaring leert dat samen rond de tafel zitten meestal betere resultaten oplevert. Dat biedt immers de gelegenheid om informatie te delen en een punt vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Dat is ook de manier waarop de meer dan 10 gemeentelijle adviesraden werken. We gaan de volgende maanden ook eens bekijken hoe de werking en de slagkracht van deze adviesraden kan worden versterkt. We zijn er alleszins van overtuigd dat onze inwoners en verenigingen steeds mondiger worden en over heel wat deskundigheid beschikken die we nodig hebben voor het gemeentelijk beleid.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.