Vanaf volgende legislatuur zullen alle overheids-bestuurders en kabinets-medewerkers een elektronische mandatenaangifte moeten indienen bij het Rekenhof. Dat heeft de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zonet beslist. Het gaat om het eerste aangenomen wetsvoorstel nadat de werkgroep politieke vernieuwingen haar werkzaamheden vorig jaar heeft beëindigd. CD&V-Kamerlid en initiatiefnemer Vincent Van Peteghem is tevreden: “In het kader van een eerlijke en transparante politiek heeft elke burger het recht om te weten welke mandaten door wie worden uitgevoerd en de desbetreffende vergoeding die men hier eventueel voor ontvangt. Zonder veel opzoekwerk zal iedereen vanaf 2019 online alle mandaten en vergoedingen van politici en bestuurders kunnen terugvinden. Het Rekenhof zal de mandatenlijsten op haar website publiceren en kan administratieve sancties treffen bij niet-naleving van het indienen van de mandatenaangifte.”. Van Peteghem had zijn wetsvoorstel overigens al klaar voor de hele mandatencrisis, gekenmerkt door Samusocial, Publifin en de Telenetzaak, losbarstte.

De mandatenaangifte was al verplicht voor parlementsleden, regeringsleden, schepenen, hoge ambtenaren en bestuurs- en directieleden van intercommunales, maar nog niet voor bestuurders van alle andere bedrijven en vzw’s waar de overheid het voor het zeggen heeft, inclusief (klein)dochterbedrijven. Dit zal nu veranderen, legt Van Peteghem uit. “De mandatenaangifte wordt uitgebreid naar alle mandaten met een publiek karakter. Dat betekent dat leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent een mandatenlijst zullen moeten indienen. Gekende voorbeelden zijn De Lijn, Ghelamco of Eandis.”, vertelt Van Peteghem. “Het vertrouwen in de politiek versterk je door voldoende transparantie te creëren. Burgers hebben zo voldoende informatie en kunnen de bestuurders in de verscheidene instellingen ter verantwoording roepen. De mandatenlijst is een evident onderdeel van een eerlijkere politiek met het oog op goed bestuur.”, aldus het Oost-Vlaams parlementslid. Van Peteghem wijst ook op het feit dat wie interesse heeft niet langer het Staatsblad moet uitpluizen, maar gewoon de website van het Rekenhof kan bezoeken.

Voor publieke mandaten zal de burger tot op de eurocent online kunnen terugvinden wat een bestuurder ontvangt. Wat iemand in de privé verdient, zal via een vork worden bekendgemaakt. Wie de nieuwe regels niet naleeft, mag zich aan een strenge administratieve sanctie van het Rekenhof verwachten. De boete kan oplopen tot € 8.000, recidivisten mogen zich aan dat bedrag maal drie verwachten. Er wordt ook een lijst van zondaars gepubliceerd. “Bovendien is de uitgebreide aangifteplicht van toepassing op alle politici: zowel nationale, regionale als lokale mandatarissen moeten hun mandaten aangeven. Hetzelfde geldt voor inhoudelijke kabinetsmedewerkers op nationaal en regionaal niveau.”, legt Van Peteghem uit.

Van Peteghem besluit: “De overheid participeert in diverse bedrijven en organisaties. Deze hebben een voorbeeldfunctie en nood aan een modern governance kader waar de overheid zich terughoudend opstelt als het gaat over operationele kwesties en personeelszaken. Dit betekent meer verantwoordelijkheid voor de betrokken bestuursleden, het vermijden van belangenvermenging en een verloning conform reële arbeidsprestaties."

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.