Op 12 december 2015 werd met de Overeenkomst van Parijs een historische mijlpaal bereikt. Voor de eerste maal schaarden 195 landen zich achter een gemeenschappelijke strijd om klimaatverandering tegen te gaan. Ook niet-overheidsactoren (het bedrijfsleven, investeerders, steden en de civiele samenleving) werden wereldwijd gemobiliseerd. De Overeenkomst van Parijs is de eerste multilaterale overeenkomst over klimaatverandering die bijna alle emissies wereldwijd dekt.

De belangrijkste doelstelling van de Overeenkomst van Parijs bestaat erin om een wereldwijd actieplan in te stellen dat klimaatverandering bestrijdt. Concreet wil men door gezamelijke inspanningen te leveren de wereldwijde opwarming van de aarde ruim onder de 2 °C houden en wil men er naar streven om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 °C.

Net zoals de klimaatproblematiek is handel een wereldwijde zorg. Er is dus ook nood aan betere coördinatie tussen internationale handel en klimaatmaatregelen. Niet enkel om de concurrentiekracht van onze bedrijven in stand te houden, maar ook om koolstoflekken tegen te gaan en niet-participerende landen aan te sporen om wel deel te worden van de Overeenkomst van Parijs.

Niet-deelnemende landen kunnen geen vrije rit krijgen op de kap van de reductie van andere landen terwijl zij ongelimiteerde hoeveelheden fossiele brandstoffen uitstoten opdat hun bedrijven vervuilende en goedkope energie kunnen blijven gebruiken.

In deze context is het belangrijk om een antwoord te geven door te streven naar meer Europa, naar een sterker Europa. De EU moet haar eigenheid en bezorgdheid omtrent het klimaat nu verder versterken en haar rol als een global actor inzake klimaatbeleid uitspelen. Er moeten maatregelen worden genomen tegen terugtrekkingen uit het klimaatakkoord van Parijs en we moeten onze bedrijven en economie beschermen door hen een equal level playing field te garanderen.

Dit voorstel pleit er daarom enerzijds voor dat de Europese Unie een ecologische importheffing invoert op koolstofintensieve producten afkomstig uit landen of regio’s die geen evenredige inspanningen leveren in het kader van de internationale klimaatakkoorden, en anderzijds dat binnen het multilateraal handelsbeleid instrumenten zouden worden ontwikkeld zodat de milieukosten die de globalisering met zich meebrengt beheerst kunnen worden en wereldwijde CO2-uitstootafbouwende investeringen kunnen worden gestimuleerd.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.