“Meerderheid is maar zo sterk als haar oppositie”

De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend - op enkele uitzonderingen na. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente. U leest het de volgende dagen in uw Regiokrant. Met een historische score van 2.444 voorkeurstemmen is Vincent Van Peteghem (CD&V) de populairste politicus ooit in De Pinte en Zevergem. Vanaf januari neemt de federaal volksvertegenwoordiger de burgemeesterssjerp over van Hilde Claeys (Ruimte) en met een coalitie van CD&V en N-VA mag hij na zes jaar oppositievoeren de gemeente besturen. Wij lieten de nieuwe burgemeester in zijn woning in de Groenstraat al even zijn licht schijnen op het toekomstig beleid.

We blikken even terug op de gemeenteraadsverkiezingen. Na zes jaar oppositievoeren mag CD&V opnieuw besturen, samen met N-VA.

Vincent: We zijn gestegen en we hebben er twee zetels bij; dat is een duidelijk signaal van de kiezer. Niet alleen ik, maar ons hele team werd beloond, want in de top tien van het meeste aantal voorkeurstemmen staan maar liefst 9 kandidaten van CD&V.

CD&V kwam met 41,3% van de stemmen als grootste partij uit de verkiezingen, maar Ruimte was de sterkste stijger. Huidig burgemeester Hilde Claeys reageerde dat de inwoners van De Pinte en Zevergem het door Ruimte gevoerde beleid beloond hebben, maar dat CD&V dit signaal negeert door met N-VA in zee te gaan. Een terechte opmerking?

Vincent: De eerste vraag die we ons moeten stellen is: hoe heeft deze meerderheidscoalitie van Ruimte/Open Vld/N-VA gescoord? Zij hadden in 2012 nog 13 op 21 zetels en zes jaar later eindigen ze met 11 op 21 zetels. In vele Vlaamse gemeenten waar in 2012 de grootste partij door een monstercoalitie buitenspel werd gezet, zoals in Kortrijk, Zulte of De Pinte, is onze gemeente een van de weinige waarin men er niet in is geslaagd om als meerderheid te groeien. Dat wil toch wel iets zeggen.

Een van de problemen van het vorige bestuur was het gebrek aan daadkracht. Dit heeft ervoor gezorgd dat er in grote dossiers, zoals het woon- en zorgcentrum Scheldevelde, geen beslissingen werden genomen. Met N-VA hebben we een stabiele en sterke coalitiepartner met wie we onze gemeente opnieuw vooruit willen doen gaan. De meerderheid is natuurlijk maar zo sterk als haar oppositie, dus ik hoop oprecht dat Ruimte en Open Vld constructief en sterk oppositie zullen voeren.

Vanaf januari wordt u de nieuwe burgemeester van De Pinte. Hoe bereidt u zich voor?

Vincent: Wij hebben al vaak samengezeten met onze toekomstige bestuursploeg om verschillende dossiers te bespreken. Niet 

om al te beslissen wat we juist gaan doen, maar wel om na te denken over welke stappen we moeten nemen om tot een goede beslissing te komen. Een belangrijk aspect in het uitstippelen van zo'n traject is dat we heel sterk willen inzetten op participatie van onze inwoners, zowel bij de opmaak van het meerjarenplan als bij grote dossiers.

De voorbije zes jaar zat CD&V op de oppositiebanken. Een leerrijke ervaring voor u en uw fractie?

Vincent: Wie zowel in de meerderheid als de oppositie heeft gezeten, kijkt dikwijls met heimwee terug naar de periode in oppositie, omdat je je daar echt kan in uitleven. Als oppositieraadslid leer je veel meer omdat je verplicht wordt om je te verdiepen in dossiers of in bepaalde aspecten van dossiers, en dat maakt het ongelofelijk leerrijk. Al zal ik het oppositievoeren de komende jaren zeker niet missen (lacht).

De belangrijkste les die u heeft geleerd?

Vincent: De manier waarop de meerderheid omgaat met de oppositie bepaalt voor een groot deel de sfeer in de gemeenteraad en daarbuiten. De komende zes jaar zullen we dan ook met een open vizier met alle partijen constructief samenwerken.

Wat heeft het huidige gemeente- bestuur goed gedaan de voorbije zes jaar?

Vincent: De financiën werden onder controle gehouden en er werden een aantal openbare werken uitgevoerd die noodzakelijk waren zoals de Keistraat en de Langevelddreef. Een gemeente evolueert constant en gaat altijd vooruit, de vraag is alleen: zijn we snel genoeg vooruit gegaan? Hadden we niet meer kunnen doen en hebben we niet te veel kansen laten liggen?

U haalde het al aan, het toekomstige woon- en zorgcentrum Scheldevelde. Waar is het fout gelopen en wat gaan jullie daar aan doen?

Vincent: Stel, je wil een huis bouwen. De normale gang van zaken is dat je eerst kijkt naar wat je allemaal nodig hebt, vervolgens ga je kijken hoeveel financiële middelen je hebt en pas daarna ga je plannen uitwerken. In het dossier Scheldevelde heeft men eerst plannen laten tekenen door een architect, dan heeft men het kostenplaatje bekeken en pas daarna heeft men een onderzoek gedaan naar de behoeften. Deze omgekeerde werkwijze heeft de huidige patstelling veroorzaakt binnen de meerderheid. Wij gaan het dossier opnieuw onder de loep nemen en een nieuw plan laten opstellen, weliswaar

binnen het bestaande kader. Weggesmeten geld? Ik vrees dat dit de zware nalatenschap is van deze meerderheid.

De huidige meerderheid heeft een mobiliteitsplan goedgekeurd. Gaan jullie dit uitvoeren zoals het gepland is?

Vincent: Aan het mobiliteitsplan is een goed participatietraject voorafgegaan, maar uiteindelijk heeft het bijna 5 jaar geduurd voor het plan af was en heeft men er veel te weinig mee gedaan. Het belangrijkste is dat we nu een aantal missing links in ons fiets- en voetpadennetwerk invullen, zoals bijvoorbeeld in de Bommelstraat. Maar er komt geen nieuw mobiliteitsplan, we gaan met het huidige plan aan de slag en willen geen tijd meer verliezen.

Hoe wil u zich inzetten voor meer veiligheid en de gemeente beter wapenen tegen inbraken?

Vincent: Er zijn de voorbije jaren investeringen gebeurd, zoals het plaatsen van ANPR-camera's op het grondgebied. Samen met de politie moeten we nog meer inzetten op preventie en wanneer er inbraken gebeuren, moet de buurt veel sneller verwittigd worden. Het is geen gemakkelijk verhaal en er is ook geen standaardoplossing voor. Maar we willen wel inzetten op een efficiëntere BIN-werking door te werken met kleinere groepen en door ook met andere communicatiemiddelen te werken, zoals Whatsapp.

Dorps- en wijkversterking was een van de stokpaardjes en de CD&V-campagne. Hoe wilt u dit aanpakken?

Vincent: Naast meer participatie door de inwoners, willen we meer zuurstof geven aan verenigingen om zelf initiatieven te nemen. De voorbije zes jaar heeft de gemeente de organisatie van heel wat evenementen overgenomen, ik denk maar aan de braderie of Cafeest. Op zich heb ik daar geen problemen mee, maar ik zou liever hebben dat dit door vrijwilligers wordt gedaan. De gemeente kan ondersteuning bieden en moet vrijwilligers een kader aanreiken waarbinnen ze hun engagement kunnen opnemen. We willen mensen motiveren om hun buurt zelf in handen te nemen.

Daarnaast voelden we tijdens onze campagne dat er overal nood is aan een betere buurtwerking. Wie zijn de eenzame mensen in onze wijk en kan er daar niet af en toe eens iemand langsgaan? Kunnen we per wijk geen meter of peter aanduiden die erop toeziet dat onze buurt proper blijft? Een nieuwjaarsdrink is dikwijls een goede eerste stap om elkaar te leren kennen, maar er moet meer te halen zijn uit onze wijkwerking.

Tenslotte neemt u er de bevoegdheid Lokale Economie en Middenstand bij.

Vincent: Daar heb ik enorm hard voor gepleit. Ik denk dat er nood is aan een nieuwe dynamiek. Hoe kunnen we samen met de middenstand meer leven brengen in ons dorp? Hoe kunnen we mensen meer lokaal laten kopen? Hoe kunnen we hen motiveren om met de fiets naar de winkel te gaan? Ook hier kan de gemeente een eerste aanzet geven en de nodige ondersteuning geven als de middenstanders zelf initiatieven op poten zetten!

Wat zijn de grote investeringen voor de komende zes jaar?

Vincent: Het nieuwe woon- en zorgcentrum uiteraard, maar ook de renovatie van de ontmoetingsruimte van het jeugdhuis en de ontwikkeling van een nieuw recyclagepark. Tenslotte staat ook de herinrichting van de dorpskern van Zevergem op het programma.

(interview met HLN 4 januari 2019 - Anthony Statius - Foto: Wannes Nimmegeers)

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.