Werkloosheid in Maldegem 10% gedaald

21-12-2017

WERKLOOSHEID IN MALDEGEM 10% GEDAALD
 
In november 2017 telde Maldegem 513 niet-werkende werkzoekenden. Dat is een daling van 10,3% ten opzichte van november 2016. Die daling is groter dan de daling op Oost-Vlaams en op Vlaams niveau. In Oost-Vlaanderen waren in november 2017 6,8% minder niet-werkende werkzoekenden ten opzichte van vorig jaar; in Vlaanderen 6,5%. ‘Deze meest recente cijfers die we ontvingen van VDAB tonen aan dat er opnieuw vooruitgang geboekt wordt op vlak van tewerkstelling’ aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman. ‘Dat de vooruitgang in onze gemeente zich sterker manifesteert dan op Vlaams en Oost-Vlaams niveau is mooi. Dat betekent dat de talrijke inspanningen van ondernemingen en bedrijven resultaat hebben. Zij zorgen voor een gunstig investeringsklimaat waardoor vertrouwen gecreëerd wordt om bijkomende arbeidskrachten aan te werven.’
 
In Maldegem waren in november 2017 513 niet-werkende werkzoekenden (4,4%) waarvan 272 mannen en 241 vrouwen. Wat de verdeling per leeftijd betreft, zijn 91 niet-werkende werkzoekenden jonger dan 25 jaar, 222 behoren tot de categorie 25 tot 50 jaar en 200 zijn 50 jaar of ouder.