Recent publiceerde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) haar waterstatistieken over 2017 met o.a. cijfers over afbetalingsplannen, afsluitingen, etc. Ik stelde hierover een vraag aan minister Schauvliege in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement. In haar antwoord deelde de minister mee te werken aan een afsprakenkader. Zo zullen de modaliteiten waaraan een afbetalingsplan moet voldoen, vastgelegd worden. Hierbij zou de hoogte van de totale schuld worden gekoppeld aan een minimale looptijd van de afbetalingsperiode en aan een maximale hoogte van het maandelijks te betalen bedrag. Het Netwerk tegen Armoede zit mee aan tafel bij de besprekingen. De minister liet ook weten dat begin 2019 de volledige resultaten van de evaluatie van de nieuwe tariefstructuur voorhanden zullen zijn. ‘Bovendien wordt op dit moment gewerkt aan de uitvoering van een resolutie inzake de drinkwaterfactuur die eerder unaniem goedgekeurd werd in het Vlaams Parlement. Concreet gaat het hier o.a. om het invoeren van een betalingstermijn van 30 dagen van de waterfactuur, een kosteloze eerste herinnering bij niet-betaling en een digitale facturatie.’

Opvallende cijfers waterstatistieken

Opvallend gegeven in de waterstatistieken is dat het aantal drinkwaterafsluitingen van huishoudelijke klanten met 25% daalde ten opzichte van 2016. Ondanks deze positieve evolutie blijkt uit de statistieken toch dat er geregeld betalingsproblemen van de waterfactuur voorkomen. Concreet is er een stijging van 7,2% in de aanvragen voor een betalingsuitstel en een stijging van 10,7% in de aanvragen voor een afbetalingsplan.