Vorig jaar werden 9.554 aanvragen gedaan voor een huursubsidie; 3.954 aanvragen werden goedgekeurd, 5.231 aanvragen werden geweigerd (over 369 aanvragen moest op 11 juni 2018 nog beslist worden). Er werd een totaalbedrag van 32.950.839 euro uitbetaald. Deze cijfers ontving ik van de minister van Wonen op een vraag die ik hierover indiende. Opvallend is dat meer dan de helft van de aanvragen geweigerd werd. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor (in 1.085 gevallen) is dat de huursubsidiewoning niet voldoet aan de kwaliteitsnormen.

Wie verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte of te kleine woning naar een geschikte woning, kan onder bepaalde voorwaarden een huursubsidie krijgen. Dit geldt ook voor woe verhuist van een woning die onaangepast is aan leeftijd of handicap naar een aangepaste woning en voor wie verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor (SVK). Wie dakloos is en een geschikte woning kan betrekken, komt ook in aanmerking voor de huursubsidie.

In 2017 daalde het aantal aanvragen voor de huusubsidie lichtjes ten opzichte van het piekjaar 2016. Vorig jaar werden 9.554 gedaan, werden 3.954 aanvragen goedgekeurd en werden 5.231 aanvragen geweigerd (stand van zaken op 11 juni 2018). Bij 1.085 weigeringen was de reden tot weigering dat de huursubsidiewoning niet voldoet aan de kwaliteitsnormen.

In totaal werd vorig jaar 32.950.839 euro aan huursubsidies uitbetaald. De gemiddelde huursubsidie bedraagt 146 euro.