Dat de Expressweg N49 omgevormd wordt tot autosnelweg is al langer geweten. Voor het eerst geeft de minister van Mobiliteit en Openbare werken een voorlopige planning vrij van de uit te voeren werken in dit kader. Dit als antwoord op een vraag die ik indiende. ‘Tot op heden werden we in het ongewisse gelaten over de timing van de werken inzake de omvorming van de N49. Ik ben dan ook tevreden dat de minister nu een tipje van de sluier oplichtte. Het gaat weliswaar nog steeds om een voorlopige planning en de verschillende deelprojecten moeten nog in detail worden uitgewerkt maar met deze gegevens krijgen we toch een indicatie van wat ons te wachten staat.’

Nog uit te voeren werken

Volgende werken dienen nog te worden uitgevoerd ten behoeve van de ombouw van de N49 tussen Maldegem en Zelzate

Te Maldegem

 • Bouw van een tunnel onder de N49 tussen Hoornstraat en Waterpolder (2020)
 • Aanleg van een nieuwe oostelijke parallelweg tussen Hoornstraat en Passiedreef inclusief nieuwe bruggen over Schipdonk- en Leopoldkanaal (2020)
 • Bouw van nieuwe bruggen voor de N49 over Schipdonk- en Leopoldkanaal (2020)
 • Aanleg van het nieuwe tracé voor de N49 (bochtverbetering) tussen Passiedreef en Vakebuurtstraat (2021)
 • Aanleg van een nieuwe (noord)oostelijke parallelweg tussen Passiedreef en N410 (Aardenburgkalseide) (2021)
 • Aansluiting van N498 op de nieuwe oostelijke parallelwegen d.m.v. een tunnel onder N49 (2021)
 • Bouw van fietstunnel onder N49 nabij Butswervestraat - Vakebuurtstraat (2021)
 • Aanleg van gedeeltelijk op- en afrittencomplex ter hoogte van N410 (Aardenburgkalseide) (2022)
 • Aanleg van nieuwe keerlus in complex N44 (Aalterbaan) (2019)
 • Bouw van een fietsbrug ter hoogte van Celieplas (2019)
 • Aanleg van de noordelijke landbouwverbindingswegen tussen N410 (Aardenburgkalseide) en Celieplas (2019)

Te Kaprijke

 • Aanleg van een nieuwe verkeerswisselaar ter hoogte van N456 (Vaartstraat) te Kaprijke (2022)
 • Mogelijke aanleg van omleidingsweg rond Lembeke – als milderende maatregel (2022)

Te Assenede-Zelzate

 • Bouw van nieuwe brug ter hoogte van Stroomstraat (2018)
 • Verbreding parallelweg tussen Stroomstraat en N456 (Vaartstraat) (2018)
 • Bouw van nieuwe brug ter hoogte van Oosthoek (2020)
 • Bouw van nieuwe brug ter hoogte van Nieuwburgstraat / Holstraat (2020)
 • Verbreding van noordelijke parallelweg tussen Oosthoek en Nieuwburgstraat (2020)
 • Bouw van nieuwe brug ter hoogte van Stoepestraat (2019)
 • Verbreding van zuidelijke parallelweg tussen Stoepestraat en Holstraat (2019)
 • Aanleg van nieuwe ontsluitingsweg tussen Stoepestraat en R4-West te Zelzate (2019).

Het jaartal tussen haakjes geeft het voorlopig geplande aanvangsjaar van de uitvoering weer.

Het is onvermijdelijk dat deze werken hinder zullen veroorzaken voor het doorgaand verkeer. Om er voor te zorgen dat het verkeer op de N49 niet moet omgeleid worden, zal er in elke rijrichting steeds minstens één rijstrook ter beschikking blijven voor het doorgaand verkeer.

Prijskaartje

Volgens een eerste raming ziet het prijskaartje van de werken er als volgt uit (exclusief btw):

 • Voor het deel tussen Damme en N410 (Aardenburgkalseide) te Maldegem: 50 miljoen euro
 • Voor het complex N410 en het vervolledigen van complex N44 (Aalterbaan): 8,5 miljoen euro
 • Voor de ombouw ter hoogte van Celieplas en de landbouwverbindingswegen: 2 miljoen euro
 • Voor de aanleg van het complex te Kaprijke: 8 miljoen euro (zonder omleidingsweg Lembeke)
 • Voor de ombouw op grondgebied Assenede: 20 miljoen euro.

‘Op dit moment zijn er nog innameprocedures lopende in Assenede en Maldegem en bovendien worden er nog technische studies uitgevoerd voor de verschillende deelprojecten in Maldegem, Kaprijke en Assenede. Met bovenstaande gegevens inzake deelprojecten en voorlopige planning krijgen we nu eindelijk een beetje een zicht op het verdere verloop van de omvorming van de N49.’