De Vlaamse ministers Hilde Crevits (Onderwijs), Philippe Muyters (Sport) en Sven Gatz (Jeugd) bundelen de krachten om werk te maken van actieve en gedeelde speelplaatsen. Samen maken ze 1 miljoen euro vrij om schoolspeelplaatsen avontuurlijker en bewegingsvriendelijker te maken. Daarnaast willen ze zo de speelplaatsen van scholen voor sport en spel openstellen voor het jeugdwerk en de bredere lokale gemeenschap. Alle scholen in het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs en universiteiten in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig onderwijs) zullen een subsidie kunnen aanvragen van maximaal 15.000 euro.

Open School-concept

Sport- en spelterreinen van scholen worden nog al te vaak onderbenut. Na een aanbeveling vanuit de jeugdwerksector rond gedeeld ruimtegebruik wordt met dit initiatief verder werk gemaakt van het Open School-concept. Scholen worden gestimuleerd om hun speelplaatsen kwaliteitsvoller en bewegingsvriendelijker te maken, waardoor kinderen en jongeren er graag vertoeven en geprikkeld worden om te bewegen. Bovenal wordt er op ingezet dat de speelplaatsen ná de schooluren ook gebruikt kunnen worden door het jeugdwerk, dat er zo veel nieuwe speelruimtes bij kan krijgen.

Als we in Vlaanderen een echte sport- en beweegcultuur willen, moeten we kinderen en jongeren op zoveel mogelijk manieren en momenten prikkelen om te bewegen. Een origineel ingerichte omgeving, die goesting geeft om te bewegen, is daar een handig middeltje voor. Zo worden van de soms nog saaie betonnen speelplaatsen echte toffe actieve speelplekken gemaakt die aanzetten om te sporten en te bewegen.”

Subsidie

Alle scholen in het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs en universiteiten in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig onderwijs) zullen een subsidie kunnen aanvragen van maximaal 15.000 euro. Die middelen kunnen worden besteed om de speelplaatsen avontuurlijker, kind- en bewegingsvriendelijker en meer open of gedeeld te maken. Het kan gaan over bijvoorbeeld grondwerken, groenaanleg, sport- en spelelementen, een sleutel- of badgesysteem, speel/sportmateriaal, kosten van een landschapsarchitect, … .

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Scholen in Vlaanderen hebben een enorm patrimonium en vaak ook ruime speelplaatsen. Plekken waar kinderen en jongeren zich uitleven en ravotten. Die ruimte willen we vergroenen en openstellen voor buurtbewoners en verenigingen. Zo zorgen we ervoor dat bestaande infrastructuur opgewaardeerd wordt en multifunctioneel gebruikt kan worden. Een win-win dus, voor de kinderen en de scholen, maar ook voor de buurt. Ook voor de schoolsportinfrastructuur doen we dat al.”

Praktisch

De projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot en met vrijdag 22 februari 2019 en zullen onder meer worden beoordeeld op de bewegingsvriendelijkheid, het gedeelde of open karakter, de kwaliteit van het projectplan en de inspraak van gebruikers, het lokale bestuur, leerkrachten ouders en leerlingen. Uiterlijk op 10 mei beslist de Vlaamse Regering welke projecten een subsidie zullen ontvangen.

In december en januari zullen de projectpartners onder coördinatie van De Ambrassade - expert in het delen van ruimte voor kinderen, jongeren en hun organisaties – en MOEV infosessies geven aan geïnteresseerde onderwijsinstellingen. Deze vinden plaats in drie scholen die zelf al investeerden in bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen (De Sterrespits in Gent, Mikado in Antwerpen en Paridaens in Leuven).

Op deze website vinden scholen alle info over de projectoproep, en daarnaast ook een schat aan tips en inspiratie om concreet aan de slag te gaan: https://www.moev.be/projecten/projectoproep-schoolspeelplaatsen. Scholen die graag verdere ondersteuning wensen kunnen terecht bij MOEV http://www.moev.be