Vlaams Gewest gaat Veldekens herstellen

15-10-2014

Tijdens deze werken worden op de rijweg de oude asfaltlagen bovenop de betonplaten verwijderd en worden de betonplaten gestabiliseerd. Vervolgens wordt er in de bebouwde zones een nieuwe gewapende, meerlaagse asfaltverharding aangelegd. In de onbebouwde zones worden de bestaande betonplaten waar nodig lokaal hersteld. Op de betonnen fietspaden wordt een nieuwe slemlaag aangebracht. Daarnaast worden ook de verkeersplateaus vernieuwd en waar mogelijk wordt er een zachte berm aangelegd tussen de rijweg en de fietspaden.

Het onderzoek van de ingediende offertes is nu lopende. Na toewijzing van de opdracht kunnen de werken starten. Belangrijk in deze is dat de werken weersafhankelijk zijn gezien de nieuwe asfaltlagen enkel bij goed en droog weer kunnen aangelegd worden. ‘De uitvoering van dergelijke werken brengt altijd enige hinder met zich mee. Maar de nodige inspanningen zullen geleverd worden om die zoveel mogelijk te beperken, o.a. door in fasen te werken. Bovendien zal de bereikbaarheid van de aanliggende percelen maximaal gegarandeerd worden. Verder zal er een omleiding voorzien worden voor het doorgaand verkeer via de N9 en de N44 en voor het lokaal verkeer via de lokale en gewestwegen te Waarschoot, Zomergem, Ursel en Adegem.’