Vervolgcampagne 'Goed geregeld is geld gespaard'

27-12-2013

Nieuwe regelgeving

Voortaan wordt duidelijk gedefinieerd in welke zeer uitzonderlijke gevallen mag worden afgesloten en dit met een maximale tussenkomst van een derde partij, namelijk een Lokale Adviescommissie (LAC) of de Vlaams Milieumaatschappij (VMM). Aanvullend werden er sociale dienstverplichtingen opgelegd aan de drinkwatermaatschappijen. Vanaf 1 januari 2014 krijgen leefloners, bejaarden met een minimumpensioen en gehandicapten met een vervangingsinkomen, een vrijstelling van de vaste vergoeding voor de drinkwatercomponent. De nieuwe afsluitreglementering beschermt tegen onmiddellijke afsluiting en bij betalingsmoeilijkheden kan contact worden opgenomen met het OCMW. Ook het begrip ‘beschermde klant’ werd ingevoerd. Zij hebben voortaan recht op een gratis waterscan, een maandelijkse betaling, geen herinneringskosten en een gratis meterstandopname bij hen thuis.

 

Campagne

Om de betrokkenen goed te informeren komt er een communicatiecampagne. Die wordt gelanceerd in samenwerking met de VMM, de OCMW’s en de armoedeverenigingen. De campagne ‘Goed geregeld is geld gespaard’ wil kwetsbare klanten informeren over de bijkomende sociale maatregelen, over de rechten en plichten en zal ook tips geven om een hoge waterfactuur te vermijden.

'Energie- en waterarmoede is schrijnend. Vlaams minister Schauvliege is er in geslaagd om een sociaal waterbeleid te realiseren. Het is nuttig dat de nieuwe sociale maatregelen aan bod komen in de campagne. Die bouwt verder op een bestaande campagne over het algemeen waterverkoopreglement die werd uitgetekend door o.a. armoedeverenigingen. De meest kwetsbare klanten zullen hierdoor heldere en duidelijke info krijgen.'