Verhoogde isolatiepremie en versnelde energierenovatie sociale woningen

02-12-2013

Verhoogde premie voor muur en glas

Op dit moment was er al een premie van 6 euro per vierkante meter voor wie zijn spouwmuren laat vullen met isolerend materiaal en een premie van 15 euro per vierkante meter voor wie een buitenmuur bekleedt met gevelisolatie. Daarnaast is er ook een premie van 12 euro per vierkante meter voor de vervanging van enkel glas door hoogrendementsglas en een premie van 15 euro per vierkante meter voor de vervanging van dubbel glas door hoogrendementsglas. De nieuwe gecombineerde premie is een aanvulling op deze bestaande premies. Concreet wordt de premie voor de vervanging van enkel glas opgetrokken tot 48 euro per vierkante meter, met een plafond van 1.680 euro. De premie voor de vervanging van dubbel glas wordt opgetrokken tot 60 euro per vierkante meter, met een plafond van 2.100 euro. ‘Vaak is het zo dat wie zijn muren isoleert, daarna niet snel overgaat tot het vervangen van zijn ramen. En ook omgekeerd geldt dat: eens er nieuwe ramen geplaatst zijn, wordt er niet snel overgegaan tot het isoleren van de muren. Maar er kan veel meer energie bespaard worden als volledige muurdelen in één keer worden aangepakt. Met deze hogere premie voor wie beide investeringen in één keer doet, wil de Vlaamse Regering een totaalaanpak stimuleren.’

Deze premie is van toepassing op werken die in dit kader uitgevoerd worden vanaf 1 januari 2014. Om de gelijktijdige uitvoering van de isolatiewerken en de vervanging van de beglazing aan te tonen mogen de eindfacturen van beide werken niet meer dan 12 maanden uit elkaar liggen.

Versnelde energierenovatie sociale woningen

De voorbije jaren werden de middelen voor de renovatie van sociale woningen reeds verdubbeld van 100 naar 200 miljoen euro. Nu wordt daar vanuit het klimaatbeleid 7,8 miljoen euro aan toegevoegd. Hiermee kunnen 1.500 bijkomende woningen versneld energiezuinig gemaakt worden. ‘In deze werken ligt de focus op een totaalaanpak met aandacht voor dak-, muur- en vloerisolatie, hoogrendementsglas en zuinige verwarmingsinstallaties.’

Info

Het Vlaams Klimaatplan 2013-2020 kan u raadplegen via www.lne.be/themas/klimaatverandering.