Twee nieuwe fiets- en wandelverbindingen langs militair vliegveld in Drongengoed.

12-05-2014

In 1952 werd het militair vliegveld aangelegd in het Drongengoed. Hierdoor werden vijf bestaande wegen doorgesneden en viel de snelle, en rechtstreeks verbinding van Ursel met de Drongengoedhoeve en buurgemeente Kleit weg. Na twee jaar onderhandelen heeft de gemeente nu een akkoord gesloten met het ministerie van Defensie om opnieuw twee tracés uit te werken langs het vliegveld. Er komt een fiets- en voetweg halfweg de Brugstraat ter hoogte van de kop van het vliegveld en een doorsteek over de parking van het vliegveld die aansluit op 'Onderdale'. Wellicht worden de nodige werken uitgevoerd in 2015, ten laatste 2016. Minister van Defensie Pieter De Crem kwam dit akkoord persoonlijk ondertekenen.