Tijdelijk oefenterrein motorcross mogelijk in Gentse haven

15-04-2014

Het gaat om ontgonnen terreinen van minimaal 5ha die beschikbaar zijn tot er zich een economische havenactiviteit aandient. Het tijdelijk gebruik mag geen of nauwelijks impact hebben op al bestaande havenactiviteiten en mag toekomstige havenontwikkeling niet in het gedrang brengen. Met de haven Zeebrugge lopen nog gesprekken en de stad Antwerpen engageert zich ook om op lange termijn een oplossing te zoeken.