Subsidie voor 5 gemeentelijke rioleringsprojecten in Meetjesland

22-04-2014

281 projecten, 542 miljoen euro

De totale kost van de 281 projecten, verspreid over Vlaanderen, bedraagt 542 miljoen euro. Bij de modernisering van verouderde rioleringen wordt vaak ook de straat of het trottoir heraangelegd om de hinder voor de bevolking tot een minimum te beperken. Het Vlaams Gewest komt enkel tussen voor het rioleringsaspect van deze projecten.

De projecten in het Meetjesland die in aanmerking komen voor subsidies zijn:

Gemeente

Project

Bedrag

Aalter

Riolering Lokouter (deel tussen Steenweg op Deinze tot Haringstraat)

868.479

Knesselare

Wegen- en rioleringswerken in Urselseweg, Onderdale, Bogaertstraat en deel van de Hendelstraat en Tramstraat

3.425.000

Lovendegem

Aanleg van een 2DWA-stelsel in de Bloemekeswijk - fase 2A (Jasmijnstraat, Daliastraat, Lavendelstraat en deel Eglantier, Salviastraat, Mimosastraat, Begoniastraat en Azaleastraat)

2.145.485

Lovendegem

Wegen- en rioleringswerken Appensvoorde (Appensvoordestraat, Waalken, Beiaard, Meersstraat) - gemeentelijk aandeel
Waalken, Beiaard, Meersstraat) - gemeentelijk aandeel

2.090.000

Nevele

Rioleringswerken Damstraat, Lagestraat, Rysseveldstraat en Meistraat (clusters 122-322, 122-6005, 122-342, 122-359)

1.545.000

80% zuiveringsgraad

Dankzij deze doorgedreven investeringen is de zuiveringsgraad in Vlaanderen van 71,3% in 2008 gestegen naar 80% in 2013 (in 2000 was dat nog 52%). Hierdoor doet onze waterkwaliteit het merkelijk beter.