In 2018 is het aantal toegekende sociale woonleningen lichtjes gestegen tot 4.618 leningen voor een totaalbedrag van 769,5 miljoen euro. 

Deze cijfers tonen aan dat Vlamingen met een bescheiden inkomen die een woning willen kopen of renoveren weer de weg vinden naar de mogelijkheden van een sociale lening’. 

Een sociale lening kan afgesloten via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en het Vlaams Woningfonds (VWF). In 2018 kende de VMSW 2.419 sociale leningen toe voor een totaalbedrag van 404.306.760 euro. In 2017 ging het om 2.399 leningen voor een totaalbedrag van 387.710.739 euro. Het VWF kende er in 2018 2.199 toe voor een totaalbedrag van 365.188.540 euro. Het jaar voordien ging het om 2.174 leningen voor een totaalbedrag van 351.032.667 euro. Sinds topjaar 2014 daalde het aantal toegekende leningen. '

Goed nieuws dat er zich nu weer een –weliswaar zeer lichte- positieve trend voordoet en dat het aantal leningen bij beide instanties in 2018 steeg tot een totaal van 4.618.’

Gedetailleerde cijfers

Op provinciaal niveau zijn er nogal wat verschillen waar te nemen. Bij de VMSW werden in de periode 2014-2018 in de provincie Vlaams-Brabant het minst aantal sociale leningen toegekend. Mogelijks is dit te verklaren door de hogere woningprijzen in de rand rond Brussel en in de regio rond Leuven terwijl de marktwaarde van een beleenbare woning gelimiteerd is. ‘Dit zou kunnen opgevangen worden door de geplande regionale differentiatie waarbij de Vlaamse gemeenten in drie groepen opgesplitst zouden worden volgens de regionale prijsverschillen op de woningmarkt. Op die manier kan de maximale verkoopwaarde regionaal worden gedifferentieerd. Ik drong er nog eens bij de minister op aan dit decretaal te voorzien.’

De sociale leningen die afgesloten worden via de VMSW worden het meest ingezet voor de aankoop van een woning met bijhorende werken (795 leningen voor een bedrag van 148.908.182 euro). Bij het VWF gaat het vooral om leningen voor de aankoop van een woning, meer bepaald 1.138 voor een totaalbedrag van 198.023.674 euro. 

Zowel bij de VMSW als bij het VWF situeert de grootste groep ontleners zich in de leeftijdscategorie van 26 tot 40 jaar.

Huidige ontwikkelingen

In 2019 werd voor het VWF een bedrag van 504.879.000 euro voorzien voor sociale leningen. Voor de VMSW gaat het over 447.580.000 euro. 

Op dit moment worden de nodige adviezen ingewonnen inzake een aantal wijzigingen aan de sociale leningen. Concreet gaat het om de regionale differentiatie inzake de woningprijzen, de mogelijkheid om kandidaat-ontleners hun notariskosten en registratierechten mee te kunnen laten ontlenen (op voorwaarde dat het bedrag van de lening niet hoger ligt dan de verkoopwaarde van de woning) en de wijziging van de terugbetalingstermijn waardoor een sociale lening pas dient terugbetaald te zijn in het jaar waarin de jongste ontlener 75 jaar wordt. ‘Het eengemaakt leningenbesluit is voor de eerste keer principieel goedgekeurd voor het reces en zou nog voor de zomer rond zijn.’

 

Cijfers per provincie

 

 

VMSW

VWF

 

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Antwerpen

713

119.088.990

799

135.811.768

Limburg

529

91.768.562

237

36.535.318

Oost-Vlaanderen

524

83.838.558

584

94.516.864

Vlaams-Brabant

155

27.805.122

305

56.069.126

West-Vlaanderen

498

81.805.528

274

42.255.465

TOTAAL

2.419

404.306.760

2.199

365.188.541

 

Cijfers per verrichting

 

 

VMSW

VWF

Verrichting

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aankoop sociale koopwoning

407

70.358.340

0

0

Aankoop sociale koopwoning met afwerking

525

111.100.356

0

0

Aankoop woning

374

66.888.846

1.138

198.023.674

Aankoop woning en werken

795

148.908.182

851

154.362.118

Behoud woning

63

2.669.908

57

5.911.374

Behoud woning en werken

3

172.198

18

1.806.564

Werken aan woning

252

4.208.930

135

5.084.810

TOTAAL

2.419

404.306.760

2.199

365.188.540

 

Cijfers per leeftijdscategorie

 

 Leeftijdcategorie ontleners

VMSW

VWF

18-25

331

290

26-30

761

669

31-35

842

780

36-40

706

757

41-45

469

508

46-50

234

305

51-55

109

93

56-60

27

18

61-65

4

1

TOTAAL

3.483

3.421