Momenteel woedt er een ware wooncrisis in het onderste segment van de woninghuurmarkt. Vlaanderen tracht hieraan tegemoet te komen door extra inspanningen te leveren op het vlak van sociale huisvesting, Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) en sociale woonleningen.

‘Oost-Vlaanderen heeft vooral op het vlak van SVK-werking een serieuze inhaalbeweging gerealiseerd. We zijn in onze provincie op de goede weg maar er is nog steeds heel wat werk aan de winkel.’ 

Sociale Verhuurkantoren

Sinds januari 2018 werd de kaap van 10.000 woningen die via een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) verhuurd worden, gehaald. In Vlaanderen neemt het SVK-patrimonium jaarlijks gemiddeld toe met 9 à 11%, in Oost-Vlaanderen gaat dit tot 16%. ‘Een sterk stijgend aantal SVK-woningen en meer gemeenten die een SVK-werking aanbieden (van 45 in 2014 tot 51 in 2017) tonen aan dat onze provincie haar achterstand op het vlak van SVK-werking goed aan het inhalen is.’

SVK’s verhuren woningen op de private huurmarkt aan een betaalbare huurprijs. Voordeel voor de eigenaar is dat hij zeker is van verhuur en bovendien kan hij een belastingvoordeel genieten. Vlaanderen wil private ontwikkelaars stimuleren om mee te stappen in het SVK-gebeuren. De lage rente zorgt ervoor dat dit het ideale moment is om de vruchten te plukken. ‘Daarom is er een kader uitgewerkt om de draagkracht van de SVK’s te versterken en voldoende garanties te bieden aan de private ontwikkelaars om tot een win-win-win-situatie te komen. Zo kunnen SVK’s hun sociale rol maximaal spelen en meer woningen aanbieden, de private ontwikkelaars kunnen een zekere investering doen en de huurders hebben een groter aanbod aan betaalbare woningen om uit te kiezen. Op dit moment zijn het vooral eigenaars van één of twee woningen die verhuren via een SVK. Door ook grotere investeerders in dit systeem te laten stappen – hiervoor wordt een decreet uitgewerkt - kan het aantal SVK-woningen nog meer opgetrokken worden.’

Op 1 januari 2018 waren er in Vlaanderen 48 erkende SVK’s actief, waarvan 9 in Oost-Vlaanderen. In het verleden liep onze provincie achter wat betreft SVK-werking maar dat is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Op 1 november 2017 was er een dekkingsgraad van 78,5% (51 van de 65 gemeenten) terwijl dit eind 2014 nog 69,2% bedroeg (45 van de 65 gemeenten). ‘Helaas zijn er nog steeds gemeenten waar geen woningen verhuurd worden via een SVK, o.a. Deinze, Horebeke, Lebbeke, Lochristi, Lokeren, Lovendegem, Maarkedal, Moerbeke, Nevele, Stekene, Temse, Zele en Zulte. Via aanpassingen in het SVK-besluit zullen zij gestimuleerd worden om dit toch te doen.’

Concreet werden in onze provincie op 1 november 2017 1.585 woongelegenheden aangeboden via erkende SVK’s. Op 31 december 2016 waren in Oost-Vlaanderen 7.766 geregistreerde kandidaat-huurders voor een SVK-woning.

Sociale huisvesting

Uiteraard worden ook in de sociale huisvestingssector inspanningen geleverd om het aanbod uit te breiden en zo tegemoet te komen aan de te lange wachtlijsten. Ook in Oost-Vlaanderen meldden sociale huisvestingsmaatschappijen in 2017 tal van projecten aan die de komende jaren zullen uitgevoerd worden. Het gaat hier wel om aanmeldingen dus tijdens de voorbereiding en uitvoering kunnen de gegevens nog wijzigen (o.a. kostprijsraming, jaar van aanbesteding en woningaantal). In totaal gaat het om 2.647 woongelegenheden in de sociale huursector (277 nieuwbouw, 1.936 renovatie en 434 vervangingsbouw) en 42 sociale nieuwkoopwoningen.

De Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen en Volkshaard hebben onderstaande Meetjeslandse projecten aangemeld in 2017:

Gemeente

Soort

Omschrijving

Huur

Koop

Raming

Jaar

Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen

ZOMERGEM

Renovatie

Renovatie platte daken garages, resterende overzetdaken en na-isoleren woningen in het Molenpark te 9930 Zomergem

33

0

520.000

2017

Volkshaard

EVERGEM

Renovatie

Evergem Kerkbrugge Beukenstraat etc. reno daken, goten, elektriciteit, ventilatie

49

0

700.000

2018

NEVELE

Renovatie

Nevele P. Cocquytstraat renovatie buitenschrijnwerk, gevelrenovatie, na-isolatie, dakrenovatie, plaatsen ventilatie en renovatie elektriciteit bij 38 woningen

38

0

1.490.000

2018

Sociale leningen

Gezinnen die niet over voldoende middelen beschikken om een eigen woning te verwerven, kunnen onder bepaalde voorwaarden (bv. inkomen, woningprijs, etc.) een sociale lening krijgen. In Oost-Vlaanderen werden in 2017 1.125 sociale leningen toegekend voor een totaalbedrag van 183.839.253 euro. ‘De minister deelde nog mee dat ze plannen heeft om er voor te zorgen dat kandidaat-ontleners de notariskosten en registratierechten mee kunnen ontlenen, op voorwaarde dat het bedrag van de lening de verkoopwaarde van de woning niet overtreft. Ik kijk alvast uit naar deze wijziging waarover naar alle waarschijnlijkheid in het najaar zal beslist worden.’ Meer info via www.vlaamswoningfonds.be of www.vmsw.be