Bijna 100 scholen tonen interesse om een Schoolstraat in te richten. Dat is het resultaat van de campagne “Paraat voor de Schoolstraat” die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in juni lanceerde. Met deze campagne wil minister Crevits stappen zetten om de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid in de buurt van scholen te verbeteren. De minister roept de stads- en gemeentebesturen op om zoveel mogelijk in te gaan op de vraag van de scholen.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in de buurt van scholen wordt sterk bepaald door drie factoren: de drukte van het verkeer in de buurt van de school, de omgeving van de school en de afstand van de school tot de straat. De grootste bron van vervuiling komt van het wegverkeer. Naast de luchtkwaliteit is ook de verkeersveiligheid in de buurt van scholen een prioriteit. Om die uitdagingen aan te pakken, werd in juni de campagne “Paraat voor de Schoolstraat” gelanceerd. Met de campagne wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits scholen en lokale besturen stimuleren om meer aandacht voor de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid in en rondom scholen te hebben. Bijna 100 scholen tonen interesse om een Schoolstraat in te richten. Een eerste testfase start vandaag en loopt tot midden oktober. Daarna wordt de campagne geëvalueerd en wordt er nagegaan of er nog spreekwoordelijke drempels kunnen worden weggenomen. Minister Crevits roept de stads- en de gemeentebesturen op om zoveel mogelijk in te gaan op de vraag van de scholen en roept iedereen ook op om zich te registreren via “Paraat voor de Schoolstraat.”

Een Schoolstraat is een straat waarbij aan het begin en op het einde van de dag het drukke verkeer aan de schoolpoort wordt beperkt. Concreet is dat bijvoorbeeld door een halfuur voor tot een halfuur na de start en het einde van de schooldag de straat autovrij te maken. Langs gewestwegen is dat minder evident, daar zijn initiatieven zoals een kus-en-knuffelzone of stapspots een haalbaar alternatief. De invoering van een Schoolstraat is meer dan louter zorgen voor een betere luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. Het zorgt voor een ‘modal shift’, ouders en leerlingen worden gestimuleerd om korte afstanden met de fiets of te voet af te leggen. Doordat er minder verkeersdrukte is aan de scholen, zullen ook meer ouders en kinderen met de fiets of te voet naar school gaan. Dat heeft dan weer tot gevolg dat er nog minder autoverkeer is.

Voorbeelden

Vandaag bezocht minister Crevits de Schoolstraat aan de Vrije Basisschool Pius X in Kortrijk. De Sint-Elooisdreef (waar de ingang van de school is) wordt 10 minuten voor en 10 minuten na het begin en het einde van de schooldag afgesloten voor het autoverkeer. Andere voorbeelden zijn het Klaverbos in Hemiksem en De Wimpel in Elsene, waar men op 17 september start met een Schoolstraat of de Triangel in Vlimmeren waar men na de herfstvakantie start. Maar ook de alternatieven worden uitgetest, in de gemeentelijke basisschool De Notelaar in Oedelem (deelgemeente van Beernem) bijvoorbeeld werkt men met stapspots.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het is goed om te zien dat al bijna 100 scholen interesse tonen voor de campagne “Paraat voor de Schoolstraat”. Maar dat kan nog beter. Op de website www.paraatvoordeschoolstraat.be worden praktijkvoorbeelden verzameld en kunnen scholen onder andere een stappenplan vinden over hoe ze een Schoolstraat kunnen inrichten. Voor scholen waar een Schoolstraat niet onmiddellijk mogelijk is, zijn er ook alternatieven zoals de inrichting van kus-en-knuffelzones of stapspots. Plaatsen iets verder van de schoolpoort zodat de vervuiling niet vlak aan de schoolpoort zit. Het is belangrijk dat leerlingen en hun ouders in een gezonde én veilige omgeving naar school kunnen gaan.”

Praktisch

Alle deelnemende scholen zijn terug te vinden op de website www.paraatvoordeschoolstraat.be. De campagne wordt breed gedragen door de Voetgangersbeweging, Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, de Gezinsbond, de Vlaamse Scholierenkoepel, de onderwijskoepels, het GO!, GO! ouders, KOOGO, VCOV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de Stichting Vlaamse Schoolsport, Mobiel 21, de Fietsersbond, Fietsberaad Vlaanderen, Greenpeace, Vlaams Instituut Gezond Leven, Bond Beter Leefmilieu, het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, Milieuzorg op School, de VMM, het Departement Omgeving, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Infopunt Publieke Ruimte, Agentschap Zorg en Gezondheid, Netwerk Duurzame Mobiliteit en de Vlaamse Logo’s.